Erosjon Steinar Velten
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Hva koster det landbruket?

Erosjon, og kanskje spesielt nedbørsrelatert jordtap til vassdragene våre, er i økende grad ett problem for jordbruket. Vi fikk særlig smake på dette i vinter med barmark over store deler av Østlandet og hyppige regnskyll som førte til store jordtap.
Filterrør til drenering. Foto: Inga Holt.
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Forsøk med filterrør

Langtidseffekten av filterrør er usikker. Nå har vi anlagt forsøksfelt hvor det blir mulig å ta grunnvannsprøver.
NLR Øst
Drenering. Foto: Inga Holt
⋅ Hydroteknikk

Hvordan påvirker drenering lystgassutslippene?

Drenering er et av tiltakene man kan gjøre, for å opprettholde en planteproduksjon i et klima med økt årsnedbør og større nedbørintensitet.
NLR Øst