Jevnt spredebilde ved bruk av sentrifugalspreder

08.05.2018 (Oppdatert: 08.05.2018) Inga Holt

Vi har utstyret som trengs for å teste om sentrifugalspredern din sprer jevn nok. Ta kontakt med ditt nærmeste kontor.

Gjødsla samles opp i bakker og helles over i rør. Da ser man tydelig hvor jevn spredningen blir. Dette er et tilfredsstillende spredebilde.

Et jevnt spredebilde er viktig for jevn vekst, god kvalitet og jevn modning. Det finnes utstyr til utlån for å teste om sprederen din gir ut jevnt med gjødsel. I prinsippet setter man ut bakker, og kjører tre ganger som vist på tegningen nedenfor. Etterpå samles gjødsla i rør, for lett å se på spredebilde.

For riktig innstilling av sprederen, les i instruksjonsbok og bruk spredetabeller. Eventuelle justering gjøres i forhold til høyde over bakken, turtall på kraftuttak, hastighet – valg av gir, avvatring – tilting, og kjøreavstand.

Tolking av resultatene

Se tegning nedenfor

1.  Sprederens innstilling er tilfredsstillende.
2.  Feil sidefordeling. Sideinnstillingen kan være feil (en skive), sprederen henger skjevt eller det er ujevn dosering
      til skivene (toskivet spreder.)
3.  For lite gjødsel mellom kjøredragene. Det er ikke tilstrekkelig overlapping mellom kjøredragene, da det er for
     lite gjødsel her. Eventuelt for stor avstand mellom kjøredragene i forhold til spredebildet eller for liten hastighet
     på kraftuttaket. Se bruksanvisningen hvordan sprederen skal innstilles for større spredebredde.
4.  For mye gjødsel mellom kjøredragene. For stor overlapping eller for liten kjøreavstand. Still maskinen for
     mindre spredebredde eller reduser hastigheten på kraftuttaket.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.