Erosjon i drag foto Unni R
Medlem
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
NLR Øst
Raigras
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Utvalgte fangvekster: Raigras

Her ser vi nærmere på raigrasets egenskaper.
NLR Øst
Finstill agro siktet2
⋅ Fangvekster og underkultur

Finstill agronomisiktet

Conservation Agriculture har positive effekter på jordstruktur, biodiversitet, miljø og økosystemtjenestene samtidig som avlingene opprettholdes. Med sine tre hovedprinsipper bidrar også metoden til en mer bærekraftig planteproduksjon med lavere klimabelastning og bedre klimatilpasning. Nå begynner den internasjonale driftsmetoden å få fotfeste også i Europa.
NLR Øst
Fangvekster i vinden 2
Medlem
⋅ Jord

Fangvekster i vinden

Frøkatalogen er som en verktøykasse. Hver plante er et verktøy med sine egenskaper og bruksområder. For et biologisk hjelpemiddel du har! Verden har for lengst tatt det i bruk og vi jobber for å lage en kasse som er skreddersydd til norske forhold.
NLR Øst
IMG 9790 2
Medlem
⋅ Jord

Hvordan dyrke fangvekster

Fangvekster bør dyrkes på samme måte som kornet. De må tilpasses, planlegges og etableres rett
NLR Øst
Fangvekster tur danmark maren2 EV
Medlem
⋅ Jord

Fenget av fangvekster

Med økende interesse for etablering av fangvekster og jordhelse, henter vi inspirasjon blant annet fra Danmark.
NLR Øst
Fangvekster else
⋅ Fangvekster og underkultur

Spillfrø av fangvekster

Tidlig etablering og varm høst gjør at flere fangvekster setter frø.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster i vekstskiftet

Utnytt vekstskiftet ditt for å oppnå suksess! En kraftig fangvekståker kan ha nitrogenfikserende vekster, røtter som hindrer erosjon og næringsutvasking, eller jordløsning i en pakket jord. Uansett formål må de dyrkes med samme omhu og presisjon som andre kulturvekster. Med det følger det flere hensyn og beslutninger en må ta.
NLR Øst
Jord i hand EV
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Tiltak for en bedre jordhelse

Jordhelse og biologisk jordforbedring har fått en ny vår. Hvordan driftssystem, vekstskifte og de naturgitte forutsetningene påvirker planteproduksjonen vies større interesse, spesielt i et jordhelseperspektiv. Og jordhelse, det blir stadig flere opptatt av.
NLR Øst
1 2