Fangvekster tur danmark maren2 EV
Medlem
⋅ Jord

Fenget av fangvekster

Med økende interesse for etablering av fangvekster og jordhelse, henter vi inspirasjon blant annet fra Danmark.
NLR Øst
Fangvekster else
⋅ Fangvekster og underkultur

Spillfrø av fangvekster

Tidlig etablering og varm høst gjør at flere fangvekster setter frø.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster i vekstskiftet

Utnytt vekstskiftet ditt for å oppnå suksess! En kraftig fangvekståker kan ha nitrogenfikserende vekster, røtter som hindrer erosjon og næringsutvasking, eller jordløsning i en pakket jord. Uansett formål må de dyrkes med samme omhu og presisjon som andre kulturvekster. Med det følger det flere hensyn og beslutninger en må ta.
NLR Øst
Jord i hand EV
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Tiltak for en bedre jordhelse

Jordhelse og biologisk jordforbedring har fått en ny vår. Hvordan driftssystem, vekstskifte og de naturgitte forutsetningene påvirker planteproduksjonen vies større interesse, spesielt i et jordhelseperspektiv. Og jordhelse, det blir stadig flere opptatt av.
NLR Øst
1 2 3