Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt Karbon Agro

En klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og jordhelse.
NLR Øst
Rug1
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Utvalgte fangvekster: Rug

Her ser vi nærmere på rugens egenskaper.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Korn

Planlegg fangvekståret nå

Fangvekster bør dyrkes på samme måte som kornet. De må tilpasses, planlegges og etableres rett.
NLR Øst
John deere vaderstad carrier
Medlem
⋅ Jord

Slik lykkes du med direktesåing

Er ikke jorda di egnet for det, vil du heller ikke lykkes med redusert jordarbeiding. God grøftetilstand og kontroll på ugraset er viktige stikkord.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt
Medlem
⋅ Jord

Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørkebestandig jord og bedre jordliv. Når du i tillegg sparer både miljøet i form av lavere fossile utslipp og mindre erosjon, og legger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk forsvare lavere avling enkelte år og enda sitte igjen med en bedre økonomi.
NLR Øst
Fangvekster etablering
Medlem
⋅ Korn

Grønn tråd i kornproduksjonen

Conservation Agriculture: Frodige fangvekstjorder, økt biologisk mangfold, bedre jordstruktur og opprettholdte avlinger. Kan vi få til det samme i Norge?
NLR Øst
20180628 kontroll kompost
Medlem
⋅ Jord

Kompost i vekstskiftet

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
Tett eng
Medlem
⋅ Grovfôr

Engdyrking uten plog

Plogen og enga har fungert sammen tilbake til tidenes morgen. Det er mye fokus på pløyefri dyrking i kornproduksjonen. Er dette mulig når du produserer grovfôr?
NLR Øst
Erosjon i drag foto Unni R
Medlem
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
NLR Øst
1 2