Dale Drill bilde 4
Medlem
⋅ Jord

Sår direkte for å høste verdifull kunnskap

Fire direktesåmaskiner har etablert åkerbønner i restene av kraftige fangvekster. Resultatet er høye avlinger og praktisk kunnskap om de enkelte maskinenes egenskaper – kunnskap som kommer den som ønsker å direkteså tilgode, enten bare i enkeltår eller om du ønsker å drive et helhetlig Karbon Agro-system.
NLR Øst
Viftespredning av fangvekster bilde 2
Medlem
⋅ Jord

Etabler fangvekster med rett metode

Det nærmer seg at de høstsådde fangvekstene kan etableres. Fleksibilitet i valg av etableringsmetode er en stor fordel, for å sikre rask spiring og vekst.
NLR Øst
Strand 62 hosten 2021
Medlem
⋅ Jord

Målretta fangvekster

Du kan velge fangvekstblandinger mot bestemte egenskaper, og ulike arter gir deg forskjellige effekter.
NLR Øst
Fangvekster som gjodsellager
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster som gjødsellager

Vi kan ha en gjødseleffekt fra nedbrutte planterester av fangvekster. Vi må først vite hva næringsinnholdet er, og vi ser at næringsopptaket til fangvekstene kan variere etter art, hva som er tilgjengelig og hvor godt de er etablert. Klippeprøver av den overjordiske plantemassen som tørkes, veies, og analyseres gir data for både avling og næringsinnhold. Det gir et grunnlag for å vite hvor stort det mulige gjødsel- lageret ditt er.
NLR Øst
Worm g2cd140b5b 1920
⋅ Jord

Visste du at meitemarker sjekker hverandre opp?

Selv om meitemarken er det vi kaller tvekjønnet, altså at de har både hann- og hunnkjønsorganser, må de fleste artene fortsatt parre seg med en annen.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og halmhåndtering

Etablering av fangvekster kan være utfordrende, særlig når de skal etableres sammen med stubb og halm. Hvordan stor forskjell er det på forskjellige halmbehandlinger?
NLR Øst
Tidlig etablering av fangvekster er viktig her er de sadd 1 9 og 12 8 hos Erland Lundeby
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Dyrkingsteknikk i fangvekster

Riktig etablering av fangvekstene er viktig. Hvordan påvirker etableringsmetoden etableringen? Vi har sett på både viftespredd og direktesåing i både høy og lav stubb.
NLR Øst
Earthworm g1b85ee6a8 1920
Medlem
⋅ Jordstruktur

Ta et markløft - Motoren i moldproduksjonen

Meitemark bidrar til bedre jordstruktur, etterlater seg næringsrik gjødsel både på jordoverflata og nede i jorda, samt at de omdanner store mengder organisk materiale til næringsrik jord.
NLR Øst
Meitemark
Medlem
⋅ Jordhelse

Har du meitemark?

Meitemarken spiser døde planter og bæsjen den legger igjen i jorda er proppa full av næringsstoffer til plantene som vokser.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt Karbon Agro

En klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og jordhelse.
NLR Øst
1 2 3