Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og halmhåndtering

Etablering av fangvekster kan være utfordrende, særlig når de skal etableres sammen med stubb og halm. Hvordan stor forskjell er det på forskjellige halmbehandlinger?
NLR Øst
Tidlig etablering av fangvekster er viktig her er de sadd 1 9 og 12 8 hos Erland Lundeby
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Dyrkingsteknikk i fangvekster

Riktig etablering av fangvekstene er viktig. Hvordan påvirker etableringsmetoden etableringen? Vi har sett på både viftespredd og direktesåing i både høy og lav stubb.
NLR Øst
Earthworm g1b85ee6a8 1920
Medlem
⋅ Jordstruktur

Ta et markløft - Motoren i moldproduksjonen

Meitemark bidrar til bedre jordstruktur, etterlater seg næringsrik gjødsel både på jordoverflata og nede i jorda, samt at de omdanner store mengder organisk materiale til næringsrik jord.
NLR Øst
Bilde 2 2
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fotosyntesefabrikken

Vi må kjenne til dyrkningsteknikken som kreves for å oppnå ønsket resultat fra fangvekstene.
NLR Øst
Meitemark
Medlem
⋅ Jordhelse

Har du meitemark?

Meitemarken spiser døde planter og bæsjen den legger igjen i jorda er proppa full av næringsstoffer til plantene som vokser.
NLR Øst
Direktesaadd korn lkjuus
Medlem
⋅ Jordstruktur

20 år uten jordarbeiding

Mange år med direktesåing og redusert jordarbeiding har endret jordas egenskaper.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt Karbon Agro

En klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og jordhelse.
NLR Øst
Rug1
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Utvalgte fangvekster: Rug

Her ser vi nærmere på rugens egenskaper.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Planlegg fangvekståret nå

Fangvekster bør dyrkes på samme måte som kornet. De må tilpasses, planlegges og etableres rett.
NLR Øst
1 2 3