Naturlig kantsone Osaker 2020
Medlem
⋅ Jord

Soner for pollinerende insekter

Flere har sådd soner for pollinerende insekter, men vi vil også minne om viktigheten av å skjøtte de naturlige kantsonene på en slik måte, at insektene kan trives. De viktigste tiltakene er å hindre at gjødsel og plantevernmidler kommer på disse kantsonene. Søker man RMP, for slike soner på jordet, er ingen gjødsel eller plantevern også et av vilkårene for å få tilskudd.
NLR Øst
Jorddagmeitemark
Medlem
⋅ Jord

Driftsmetoden for fremtiden

Vi må tenke på hele sammenhengen, fra alt som foregår i jorda, på jorda, over jorda og samfunnet rundt som er knyttet til landbruket.
NLR Øst
Steinar Kristiansen kalking 2018 Franzefoss Minerals Foto Morten Botilsrud
Medlem
⋅ Jord

Gevinst i nøyaktighet!

Posisjonsbestemte jordprøver og GPS-kalking
NLR Øst
Harvedemo Inga Holt
Medlem
⋅ Jord

Miljøkrav i landbruket. Noe nytt og noe godt kjent.

I miljøkravene, som skal gjelde fra 2023, er det noe gammelt nytt, noe helt nytt, og noe som er gjeninnført. Miljøkravet som skaper mest diskusjon er den såkalte 60/40-regelen.
NLR Øst
Direktesadd fagartikkel2023
Medlem
⋅ Jord

Hvordan vurdere etablering i en direktesådd åker?

De fleste av oss er opplært til, og mest kjent med å vurdere etablering av kornet mot svart jord etter jordarbeiding. Tydelige kontraster gir raskt inntrykk av at åkeren er godt etablert.
NLR Øst
Nematoder dal AK Berg
Medlem
⋅ Jordhelse

Nematoder kan gi store skader i korn

Nematoder er små, 1–5 mm lange dyr, ofte kalt rundormer. Det kan være opptil en million i en kvadratmeter jord. Nematoder som er planteparasitter infiserer og kan gjøre stor skade på røttene. Noen er frittlevende andre lever inni plantene. Kornbønder kan tape store penger på skadene. Forskerne mener en ser en økende skade på korn i Norge, på grunn av konsentrert korndyrking.
NLR Øst
Pexels arvid knutsen 3510993
Medlem
⋅ Nydyrking

Nydyrking – Dette må du ta hensyn til

I 2020 ble det godkjent 1 100 søknader om nydyrking i 223 kommuner. Det ble søkt om nydyrking av til sammen 23 100 dekar, mot 30 000 dekar året før. I alt 21 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2020, 6 500 dekar eller 23 prosent mindre enn året før. Til tross for en nedgang i 2020 viser hovedtrenden økt nydyrking siden 2012.
NLR Øst
Dale Drill bilde 4
Medlem
⋅ Jord

Sår direkte for å høste verdifull kunnskap

Fire direktesåmaskiner har etablert åkerbønner i restene av kraftige fangvekster. Resultatet er høye avlinger og praktisk kunnskap om de enkelte maskinenes egenskaper – kunnskap som kommer den som ønsker å direkteså tilgode, enten bare i enkeltår eller om du ønsker å drive et helhetlig Karbon Agro-system.
NLR Øst
Viftespredning av fangvekster bilde 2
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Etabler fangvekster med rett metode

Det nærmer seg at de høstsådde fangvekstene kan etableres. Fleksibilitet i valg av etableringsmetode er en stor fordel, for å sikre rask spiring og vekst.
NLR Øst
Strand 62 hosten 2021
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Målretta fangvekster

Du kan velge fangvekstblandinger mot bestemte egenskaper, og ulike arter gir deg forskjellige effekter.
NLR Øst
Fangvekster som gjodsellager
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster som gjødsellager

Vi kan ha en gjødseleffekt fra nedbrutte planterester av fangvekster. Vi må først vite hva næringsinnholdet er, og vi ser at næringsopptaket til fangvekstene kan variere etter art, hva som er tilgjengelig og hvor godt de er etablert. Klippeprøver av den overjordiske plantemassen som tørkes, veies, og analyseres gir data for både avling og næringsinnhold. Det gir et grunnlag for å vite hvor stort det mulige gjødsel- lageret ditt er.
NLR Øst
Worm g2cd140b5b 1920
⋅ Jordhelse

Visste du at meitemarker sjekker hverandre opp?

Selv om meitemarken er det vi kaller tvekjønnet, altså at de har både hann- og hunnkjønsorganser, må de fleste artene fortsatt parre seg med en annen.
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fangvekster og halmhåndtering

Etablering av fangvekster kan være utfordrende, særlig når de skal etableres sammen med stubb og halm. Hvordan stor forskjell er det på forskjellige halmbehandlinger?
NLR Øst
Tidlig etablering av fangvekster er viktig her er de sadd 1 9 og 12 8 hos Erland Lundeby
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Dyrkingsteknikk i fangvekster

Riktig etablering av fangvekstene er viktig. Hvordan påvirker etableringsmetoden etableringen? Vi har sett på både viftespredd og direktesåing i både høy og lav stubb.
NLR Øst
1 2 3