Fem trinn til fruktbar jord

31.01.2017 Else Villadsen, Hilde Olsen

La fotosyntesen gi næring til både store avlinger og god jordstruktur med økt jordfruktbarhet. En grønn bro av plantevekst kombinert med kompostering og pløyefri jordbearbeiding skal øke produksjon av huminstoffer og humus. Sånt blir det god jordhelse av.

Mye mark er tegn på godt jordliv og mange mikroorganismer. Foto. Else Villadsen

Fem trinn til fruktbar jord

 1. januar inviterte VitalAnalyse med fler, til en fagdag om hvordan fruktbar jord kan bygges.

Hovedtema for dagen var nye metoder for økt fruktbarhet i jordbruksjord. De danske landbruksrådgiverne Martin Beck og Erik Frydenlund ga en innføring i nye spennende metoder, som skal gjøre jorda mer levende med økt humusinnhold og forbedret jordstruktur, slik at planteveksten blir bedre og avlingene øker. I tillegg informerte NLR Østafjells om sitt prosjekt med mål om økt karbonbygging, og økologisk kornprodusent Hellek M. Berge fra Gvarv fortalte om erfaringer fra produksjon med kontinuerlig grønt dekke. VitalAnalyse avsluttet dagen med et innlegg om avlingsforsøk med bruk av jordforbedringsmidler.

 

Huminstoffer- utgangspunktet for fruktbar jord.

Huminstoffene er stoffene som farger jorda brun, og de binder eller frigjør hydrogenatomer, vann og oksygen. Samtidig har huminstoffene den spesielle og essensielle egenskapen at de kan vandre opp og ned i jorda. Det gjør at de kan tilgjengeliggjøre næringsstoffer fra dypere jordlag, og som om ikke det var nok løsner de også strukturskader i underjorden- helt uten stål og diesel. Huminstoffene motstår mikrobiell nedbrytning i over hundre år, og de dannes spesielt under gras, men også via drøvtyggere, flatekompostering, mikrobiell kompostering eller holistisk beiting. Huminstoffdannelse trenger ikke å ta måneder eller år, og en kombinasjon av dannelsesmetodene vil gi en kraftig effekt. Jordfruktbarheten og huminstoffdannelsen kan gå kjapt og en vil kunne få resultater i løpet av vekstsesongen. Det er humusoppbyggingen som tar tid, mange år!

 

Trinn 1: Ballanse mellom næringsstoffer i jorden

En god ballanse mellom næringsstoffer i jorden er viktig for både plantevekst og for mikrobene, som er med på å bygge opp jorda. De danske rådgiverne bruker jordprøver av typen Albrecht-analyser (basemetning), for å få en oversikt over jordas kationebyttekapasitet. I følge Beck er forholdet mellom de ulike næringsstoffene viktigere enn hvor mye det er av hvert enkelt stoff, spesielt når det gjelder kalsium og magnesium. Rådgiverne anbefaler videre å gjødsle med små doser om gangen, for at jorda skal klare å fordøye det som blir tilført.

 

Trinn 2: Kontinuerlig grønt plantedekke

Kontinuerlig plantedekke, med levende planterøtter, sørger for næring til mikrofloraen i jorda, i tillegg til å redusere risiko for erosjon. I korn kan en underkultur av kløver eller gress, som vokser fram etter at kornet er høstet, dekke jorda gjennom vinteren. Et annet eksempel er å så fangvekster etter tidligkulturer.

 

Trinn 3: Overflatekompostering

Overflatekompostering foregår i jordoverflaten (3 – 4 cm), ved knusing eller fresing av et grønt plantedekke. Død stubb eller halm aleine vil ikke være godt nok da mikroorganismene har behov for en energikilde. Det vil si sukkerrike planter som gras, planteproteiner og ligning. Ligning er utgangspunktet for flatekompostering der det via mikroorganismene omdannes til huminstoffer. Etter 5 – 14 dager kan en så direkte i komposten, uten ytterligere jordarbeiding.

 

Trinn 4: Mikrobiell prosesstyring

Under opparbeiding av overflatekompost kan man sprøyte ut et preparat som sørger for å få fortgang i prosessen. Eksempler på preparat kan være nyttige mikroorganismer, humuspreparater, kompost- eller høy-te. En kan se på det litt som når en baker surdeigsbrød der en tilsetter en gjæret deig som allerede har utviklet melkesyrebakterier og gjærsopper. Disse vil nå fungere som en igangsetter i den nye deigen. Slik er det også med preparatene, og de vil få igang den mikrobielle aktiviteten.

 

Trinn 5: Etablering av en god plantebestand – vitalisering av kulturvekstene.

Følg med på plantenes vekst, og ta eventuelt bladprøver for å følge med på næringsopptaket. Oppstår næringsmangel, må dette korrigeres underveis i sesongen. Plantehelsen kan boostes med kisel-preparater eller kompost-te.

 

 

Kom i gang- 5 tips:

 • Spadeprøver! En skikkelig spade og et trent øye kan se like mye ved en spadeprøve som mer teknisk avansert utstyr. Mark er for eksempel en indikator på at det også er flere andre mikroorganismer til stede.
 • Sukkerrike grassorter gir mest huminstoffdannelse.
 • Raigras
 • Engsvingel
 • Timotei
 • Tolk ugraset. Ulikt ugras kan si deg mye om jordhelsesituasjonen din. For eksempel er tistel tegn på at det er mye næring i dyptliggende lag. Kveke indikerer pakkeskadet, oksygenfattig jord med begrenset mikrobiell aktivitet. Løvetann kan være tegn på kalsium og bormangel som kan være et varsel om kalkingsbehov.
 • "Grønn bro". Send jordfruktbarheten videre til neste kulturvekst ved å alltid ha grønn vekst på åkeren. Planterøttene ernærer mikrofloraen og ved å holde jorda grønn gjennom hele året vil de stadig få tilført energi fra roteksudatene. Dyrk fangvekster i vårkornet som får gro vinteren igjennom, eller etabler fangvekster rett før eller etter høsting, for å bevare et grønt plantedekke. Plantene "snakker" sammen og kan samarbeide om blant annet næringsstofftildeling, artsblandinger er derfor svært positivt.
 • La plogen stå. Plantematerialet skal blandes inn med lett utstyr i det øverste jordlaget (3-4 cm). Utstyret som brukes kan være en fres, skrelleplog eller annet utstyr som sikrer full overfladisk gjennomskjæring. Såmaskinen bør være lett med skiveskjær uten pakkevalser i etterkant. Ved bruk av moderne tunge direktesåmaskiner er det svært viktig at kjøreforholdene er helt ideelle.

 

 

Nytt kurs og andre arrangementer:

 

Ny fagdag - Fem trinn til fruktbar jord 10. februar i Oslo

På grunn av den store interessen for fagdagen om fruktbar jord i Oslo 12. januar, har VitalAnalyse bestemt seg for å arrangere fagdagen på nytt fredag 10. Februar.

Tid: fredag 10. februar kl 9-16    Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, 0190 Oslo 

https://vitalanalyse.no/2017/01/17/ny-fagdag-fem-trinn-til-fruktbar-jord-10-februar/

 

Fruktbar jord ved bruk av kompost – Jorddag på Huggenes 2. Mars, fra kl. 9.30

 • Jordbiologi og jordstruktur, ved Øystein Haugerud.
 • Forsøk med kompost, ved Hans Håkon Helmen, NLR Viken.
 • Ta vare på jordressursene, ved Hilde Olsen, NLR Øst.

Påmelding til hilde.olsen@nlr.no

 

Jord- og kompostfagdag 10. mars i Lier

https://viken.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/jord-og-kompostfagdag-100317/

 

Vil du lese mer oppbygging av jordfruktbarhet kan du gå inn på veiledningen til Økologisk landsforening hvor temaet er grundig beskrevet.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.