20201012 074447
⋅ Klima

Klimadrypp

Klimadrypp, en liten samling av temaer knyttet til jordbrukets klimautslipp og tiltak for å redusere disse.
NLR Øst
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
⋅ Fangvekster og underkultur

Prosjekt Karbon Agro

En klimavennlig dyrkingspraksis med fokus på samspill mellom produksjon og jordhelse.
NLR Øst
Samaskin jordstov MBL
Medlem
⋅ Presisjonslandbruk

Ny såmaskin er ikke hele løsninga

Endret såteknikk i korn fordrer en helhetlig tankegang, ikke bare ei ny maskin.
NLR Øst
John deere vaderstad carrier
Medlem
⋅ Jord

Slik lykkes du med direktesåing

Er ikke jorda di egnet for det, vil du heller ikke lykkes med redusert jordarbeiding. God grøftetilstand og kontroll på ugraset er viktige stikkord.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt
Medlem
⋅ Jord

Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørkebestandig jord og bedre jordliv. Når du i tillegg sparer både miljøet i form av lavere fossile utslipp og mindre erosjon, og legger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk forsvare lavere avling enkelte år og enda sitte igjen med en bedre økonomi.
NLR Øst
Fangvekster etablering
⋅ Fangvekster og underkultur

Grønn tråd i kornproduksjonen

Conservation Agriculture: Frodige fangvekstjorder, økt biologisk mangfold, bedre jordstruktur og opprettholdte avlinger. Kan vi få til det samme i Norge?
NLR Øst
20180628 kontroll kompost
Medlem
⋅ Kompost

Kompost i vekstskiftet

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse.
NLR Øst
Erosjon i drag foto Unni R
Medlem
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
NLR Øst
Finstill agro siktet2
⋅ Fangvekster og underkultur

Finstill agronomisiktet

Conservation Agriculture har positive effekter på jordstruktur, biodiversitet, miljø og økosystemtjenestene samtidig som avlingene opprettholdes. Med sine tre hovedprinsipper bidrar også metoden til en mer bærekraftig planteproduksjon med lavere klimabelastning og bedre klimatilpasning. Nå begynner den internasjonale driftsmetoden å få fotfeste også i Europa.
NLR Øst
Erosjon Steinar Velten
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Hva koster det landbruket?

Erosjon, og kanskje spesielt nedbørsrelatert jordtap til vassdragene våre, er i økende grad ett problem for jordbruket. Vi fikk særlig smake på dette i vinter med barmark over store deler av Østlandet og hyppige regnskyll som førte til store jordtap.
Filterrør til drenering. Foto: Inga Holt.
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Forsøk med filterrør

Langtidseffekten av filterrør er usikker. Nå har vi anlagt forsøksfelt hvor det blir mulig å ta grunnvannsprøver.
NLR Øst
Jord i hand EV
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Tiltak for en bedre jordhelse

Jordhelse og biologisk jordforbedring har fått en ny vår. Hvordan driftssystem, vekstskifte og de naturgitte forutsetningene påvirker planteproduksjonen vies større interesse, spesielt i et jordhelseperspektiv. Og jordhelse, det blir stadig flere opptatt av.
NLR Øst
Drenering. Foto: Inga Holt
⋅ Hydroteknikk

Hvordan påvirker drenering lystgassutslippene?

Drenering er et av tiltakene man kan gjøre, for å opprettholde en planteproduksjon i et klima med økt årsnedbør og større nedbørintensitet.
NLR Øst