Dale Drill bilde 4
Medlem
⋅ Jord

Sår direkte for å høste verdifull kunnskap

Fire direktesåmaskiner har etablert åkerbønner i restene av kraftige fangvekster. Resultatet er høye avlinger og praktisk kunnskap om de enkelte maskinenes egenskaper – kunnskap som kommer den som ønsker å direkteså tilgode, enten bare i enkeltår eller om du ønsker å drive et helhetlig Karbon Agro-system.
NLR Øst
Viftespredning av fangvekster bilde 2
Medlem
⋅ Jord

Etabler fangvekster med rett metode

Det nærmer seg at de høstsådde fangvekstene kan etableres. Fleksibilitet i valg av etableringsmetode er en stor fordel, for å sikre rask spiring og vekst.
NLR Øst
Sortsf hostvete Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsprøving av høsthvetesorter på Østlandet

På denne sida har vi samlet resultatene fra offisiell verdiprøving i høsthvete fra 2021. Du finner også en tabell med dyrkingsegenskaper for de aktuelle sortene, sortenes markedsandeler i 2021 og en link til Graminor sin omtale av sortene.
Fagforum Korn
Hosthvete og hostrug Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Arter og sorter av høstkorn

I denne forsøksserien har en prøvd ut ulike aktuelle sorter av både høsthvete, rug og rughvete på samme lokalitet. Forsøksserien har vært gjennomført i mange år som en del av veiledningsprøvingen i NIBIO som er finansiert av kunnskapsutviklingsmidler fra LMD. I denne artikkelen sammenstilles og trekkes det fram noen hovedresultater fra forsøksårene 2014-2021.
Fagforum Korn
IMG 1124
⋅ Vanning

Vanning til korn, potet og gras - når og hvor lønner det seg

Vanningsbehovet varierer fra år til år. Vannbehovet varierer gjennom se sesongen mellom kulturer og jordtyper. Kunnskap er viktig for å kunne prioritere vannet riktig og å oppnå lønnsomhet. Denne artikkelen oppsummerer de viktigste punktene fra NIBIO Rapport 7 (160). skrevet av Hugh Riley.
Fagforum Korn
Havre Holt 23 6 2022
Medlem
⋅ Havre

Korn i nord – havre til fôr

Nytt prosjekt på havre til fôr: Målet er videreutvikling av kunnskap om nordlig produksjon av havre; sorter, dyrking, vekst og kvalitet.
NLR Nord Norge
Skjermbilde 2022 06 16 kl 14 14 51
Medlem
⋅ Bygg

Stråforkorting av vårkorn

VIDEO: Strategi for vekstregulering i vårkorn sesongen 2022.
NLR Innlandet
Korn som gulner 15 06 22 SB liggende rett
Medlem
⋅ Gjødsling

Gulning i kornåkrer

Det har i den siste tiden kommet en del nedbør, men det er store variasjoner med hensyn til nedbørsmengden
NLR Trøndelag SA
NLR Rogaland Klepp Norheim Gard 2681
⋅ Korn

Vanlege sjukdommar og skadedyr i korn

Dei vanlegaste skadegjerarane i kornåkrane her på sørvestlandet er soppsjukdommen mjøldogg, ei knippe bladflekksjukdommar og insektet bladlus. Ved å kjenna til korleis skadegjerarane overlever og spreier seg kan ein enklare setja inn rett tiltak til rett tid. Her kjem ein kort gjennomgang.
NLR Rogaland
Forsoksfelt okologisk hvete
⋅ Økologisk

Økologiske forsøk: bygg, havre og hvete

De økologiske sortsforsøkene ble i 2021 anlagt på Århus av NLR Østafjells. På grunn av mye ugras som tok overhånd i feltet utover sommeren ble feltet dessverre ikke høstet, og tallene som blir presentert nedenfor er et sammendrag av de økologiske feltene på Østlandet fra 2017 – 2020.
NLR Østafjells
1 2 3 ... 18