Jordarbeidingsfelt kjuus tresking
Medlem
⋅ Høsthvete

Avlingsforskjeller ved forskjellig jordarbeiding 2020

Jordarbeidingsforsøk er mest verdifulle når de foregår over mange år. Lars Kjuus har i over 20 år sammenlignet forskjellige jordarbeidingsstrategier i et langsiktig forsøk. I 2020 var det høsthvete på feltet og det var tydelige forskjeller både i avling og økonomi.
NLR Øst
Bilde 1 Oversikt etter 1 harving
Medlem
⋅ Ugras

Mekanisk hirsebekjempelse

Ved ikke-kjemisk bekjempelse av hønsehirse, er mekanisk bekjempelse ved hjelp av ugrasharving høyst aktuelt. Hvor stor effekt har tidspunkt og antall ugrasharvinger for resultatet, både på eventuell avlingsreduksjon og selve ugrasbekjempelsen?
NLR Øst
Nematodefelt Slitu spirer jevnt
Medlem
⋅ Skadedyr

Effekt av husdyrgjødsel på nematoder

Kan husdyrgjødsel virke inn på nematodebestanden i jorda? I disse feltene var det rotsårnematode. Flere typer husdyrgjødsel ble sammenlignet med ren mineralgjødsel.
NLR Øst
Michael og andreas N2 applied Hvam
Medlem
⋅ Gjødsling

Effekt av plasmabehandlet husdyrgjødsel

Plasmabehandling av husdyrgjødsel betyr at gjødsel kjøres gjennom en reaktor hvor den berikes med nitrogen fra lufta via en energikrevende prosess. Plasmabehandlet husdyrgjødsel hadde dobbelt så mye lettløselig N som ubehandlet gjødsel i 2020.
NLR Øst
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2021!
NLR Øst
Bygg
Medlem
⋅ Lagring

Varmt korn er ikke lagerfast

Det er gode muligheter for å treske tørt korn i år. Men selv om kornet er tørt er det ikke sikkert at det er lagerfast.
NLR Øst
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
Bilde 2 2
Medlem
⋅ Fangvekster og underkultur

Fotosyntesefabrikken

Vi må kjenne til dyrkningsteknikken som kreves for å oppnå ønsket resultat fra fangvekstene.
NLR Øst
Magnesiummangel i korn
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Magnesium

Grunnstoffet magnesium har en viktig rolle i plantene, og spesielt som sentralatom i klorofyllmolekylet.
NLR Øst
Regnbue eng pexels frans van heerden 1438833
Medlem
⋅ Grovfôr

Grønn magi

Plantene omdanner sollys, vann og karbondioksid til sukker og oksygen.
NLR Øst
Ugrassproyting i varkorn
⋅ HMS

Bruk verneutstyret riktig

Når du først bruker verneutstyr, bruk riktig utstyr som gir den beskyttelsen du trenger!
NLR Øst
1 2 3