Rug sept 18 lol
Medlem
⋅ Korn

Hvor mye åker kjører du ned?

Avstanden mellom kjørespor og dekkdimmensjon er avgjørende for hvor mye åker som går dukken under traktorhjulene. Bruk denne kalkulatoren for å finne ut hvor mye åker du kan spare ved å investere i sprøytehjul.
NLR Øst
IMG 5065
Medlem
⋅ Korn

Verdiprøving havresorter

Resultater fra fjorårets forsøk og sortsomtaler
NLR Øst
Legde i bygg
Medlem
⋅ Korn

Verdiprøving byggsorter

Resultater fra fjorårets forsøk og sortsomtaler
NLR Øst
Fangvekster etablerer seg i stubb E V
Medlem
⋅ Korn

Planlegg fangvekståret nå

Fangvekster bør dyrkes på samme måte som kornet. De må tilpasses, planlegges og etableres rett.
NLR Øst
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt.
NLR Øst
John deere vaderstad carrier
Medlem
⋅ Jord

Slik lykkes du med direktesåing

Er ikke jorda di egnet for det, vil du heller ikke lykkes med redusert jordarbeiding. God grøftetilstand og kontroll på ugraset er viktige stikkord.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt
Medlem
⋅ Jord

Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørkebestandig jord og bedre jordliv. Når du i tillegg sparer både miljøet i form av lavere fossile utslipp og mindre erosjon, og legger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk forsvare lavere avling enkelte år og enda sitte igjen med en bedre økonomi.
NLR Øst
Fangvekster etablering
Medlem
⋅ Korn

Grønn tråd i kornproduksjonen

Conservation Agriculture: Frodige fangvekstjorder, økt biologisk mangfold, bedre jordstruktur og opprettholdte avlinger. Kan vi få til det samme i Norge?
NLR Øst
Erosjon i drag foto Unni R
Medlem
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
NLR Øst
Finstill agro siktet2
Medlem
⋅ Korn

Finstill agronomisiktet

Conservation Agriculture har positive effekter på jordstruktur, biodiversitet, miljø og økosystemtjenestene samtidig som avlingene opprettholdes. Med sine tre hovedprinsipper bidrar også metoden til en mer bærekraftig planteproduksjon med lavere klimabelastning og bedre klimatilpasning. Nå begynner den internasjonale driftsmetoden å få fotfeste også i Europa.
NLR Øst
Halmballer klare for ammoniakkbehandling. Foto: Oddbjørn Kval-Engstad
Medlem
⋅ Konservering

Halm – ulike behandlingsmetoder

Oversikt over ulike behandlingsmetoder for halm til grovfôr
NLR Østafjells
1 2