Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2022!
NLR Øst
Landskap IMG 2957 Foto Einar Strand
Medlem
⋅ Korn

Levere kornet på høsten, leielagre eller lagre selv?

Prisdifferansen i prisprognosene fra Felleskjøpet mellom høst og vinter er på 20 øre/kg. Har lavere pris på leielagring, høyere kornpris og økte renter endret lønnsomheten med å lagre?
NLR Øst
Dale Drill bilde 4
Medlem
⋅ Jord

Sår direkte for å høste verdifull kunnskap

Fire direktesåmaskiner har etablert åkerbønner i restene av kraftige fangvekster. Resultatet er høye avlinger og praktisk kunnskap om de enkelte maskinenes egenskaper – kunnskap som kommer den som ønsker å direkteså tilgode, enten bare i enkeltår eller om du ønsker å drive et helhetlig Karbon Agro-system.
NLR Øst
Viftespredning av fangvekster bilde 2
Medlem
⋅ Jord

Etabler fangvekster med rett metode

Det nærmer seg at de høstsådde fangvekstene kan etableres. Fleksibilitet i valg av etableringsmetode er en stor fordel, for å sikre rask spiring og vekst.
NLR Øst
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
2 Erik Stensbol Foto Kjell R Hermansen
Medlem
⋅ Presisjondyrking

Nitratprøver for økt kontroll i potetåkeren

Ingen potetsort har nøyaktig samme gjødselbehov. Sesongene varierer, gjødselprisene øker og miljø og klima må i fokus. Alt dette i kombinasjon, gjør at det stadig melder seg behov for presisjonsverktøy for mer tilpasset gjødsling. Heldigvis finnes det verktøy i dag – og flere vil det trolig bli i fremtiden. Erik Stensbøl er allerede godt i gang med å høste erfaringer.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt kjuus tresking
Medlem
⋅ Høsthvete

Avlingsforskjeller ved forskjellig jordarbeiding 2020

Jordarbeidingsforsøk er mest verdifulle når de foregår over mange år. Lars Kjuus har i over 20 år sammenlignet forskjellige jordarbeidingsstrategier i et langsiktig forsøk. I 2020 var det høsthvete på feltet og det var tydelige forskjeller både i avling og økonomi.
NLR Øst
Bilde 1 Oversikt etter 1 harving
Medlem
⋅ Ugras

Mekanisk hirsebekjempelse

Ved ikke-kjemisk bekjempelse av hønsehirse, er mekanisk bekjempelse ved hjelp av ugrasharving høyst aktuelt. Hvor stor effekt har tidspunkt og antall ugrasharvinger for resultatet, både på eventuell avlingsreduksjon og selve ugrasbekjempelsen?
NLR Øst
Nematodefelt Slitu spirer jevnt
Medlem
⋅ Skadedyr

Effekt av husdyrgjødsel på nematoder

Kan husdyrgjødsel virke inn på nematodebestanden i jorda? I disse feltene var det rotsårnematode. Flere typer husdyrgjødsel ble sammenlignet med ren mineralgjødsel.
NLR Øst
Michael og andreas N2 applied Hvam
Medlem
⋅ Gjødsling

Effekt av plasmabehandlet husdyrgjødsel

Plasmabehandling av husdyrgjødsel betyr at gjødsel kjøres gjennom en reaktor hvor den berikes med nitrogen fra lufta via en energikrevende prosess. Plasmabehandlet husdyrgjødsel hadde dobbelt så mye lettløselig N som ubehandlet gjødsel i 2020.
NLR Øst
1 2 3