Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
2 Erik Stensbol Foto Kjell R Hermansen
Medlem
⋅ Presisjondyrking

Nitratprøver for økt kontroll i potetåkeren

Ingen potetsort har nøyaktig samme gjødselbehov. Sesongene varierer, gjødselprisene øker og miljø og klima må i fokus. Alt dette i kombinasjon, gjør at det stadig melder seg behov for presisjonsverktøy for mer tilpasset gjødsling. Heldigvis finnes det verktøy i dag – og flere vil det trolig bli i fremtiden. Erik Stensbøl er allerede godt i gang med å høste erfaringer.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt kjuus tresking
Medlem
⋅ Høsthvete

Avlingsforskjeller ved forskjellig jordarbeiding 2020

Jordarbeidingsforsøk er mest verdifulle når de foregår over mange år. Lars Kjuus har i over 20 år sammenlignet forskjellige jordarbeidingsstrategier i et langsiktig forsøk. I 2020 var det høsthvete på feltet og det var tydelige forskjeller både i avling og økonomi.
NLR Øst
Bilde 1 Oversikt etter 1 harving
Medlem
⋅ Ugras

Mekanisk hirsebekjempelse

Ved ikke-kjemisk bekjempelse av hønsehirse, er mekanisk bekjempelse ved hjelp av ugrasharving høyst aktuelt. Hvor stor effekt har tidspunkt og antall ugrasharvinger for resultatet, både på eventuell avlingsreduksjon og selve ugrasbekjempelsen?
NLR Øst
Nematodefelt Slitu spirer jevnt
Medlem
⋅ Skadedyr

Effekt av husdyrgjødsel på nematoder

Kan husdyrgjødsel virke inn på nematodebestanden i jorda? I disse feltene var det rotsårnematode. Flere typer husdyrgjødsel ble sammenlignet med ren mineralgjødsel.
NLR Øst
Michael og andreas N2 applied Hvam
Medlem
⋅ Gjødsling

Effekt av plasmabehandlet husdyrgjødsel

Plasmabehandling av husdyrgjødsel betyr at gjødsel kjøres gjennom en reaktor hvor den berikes med nitrogen fra lufta via en energikrevende prosess. Plasmabehandlet husdyrgjødsel hadde dobbelt så mye lettløselig N som ubehandlet gjødsel i 2020.
NLR Øst
Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2021!
NLR Øst
Bygg
Medlem
⋅ Lagring

Varmt korn er ikke lagerfast

Det er gode muligheter for å treske tørt korn i år. Men selv om kornet er tørt er det ikke sikkert at det er lagerfast.
NLR Øst
Mokkspreding
Medlem
⋅ Gjødsling

Tid for spredning av husdyrgjødsel

Våronna er ei travel tid, men aldri så travel at vi ikke har tid til å tenke. Sørg for at du er trygg!
NLR Øst
Magnesiummangel i korn
Medlem
⋅ Grovfôr

Utvalgte næringsstoffer: Magnesium

Grunnstoffet magnesium har en viktig rolle i plantene, og spesielt som sentralatom i klorofyllmolekylet.
NLR Øst
Regnbue eng pexels frans van heerden 1438833
Medlem
⋅ Grovfôr

Grønn magi

Plantene omdanner sollys, vann og karbondioksid til sukker og oksygen.
1 2 3