Beitebenedikte
⋅ Beite

Økt kunnskap om utmarksbeite

Ny gjerdeteknologi åpner for annerledes bruk av utmarka. Sånt kan det bli konflikter av. NLR Øst har jobbet med et utmarksbeiteprosjekt med navnet «Økt kunnskap om utmarksbeite». Prosjektet er nå avsluttet.
NLR Øst
Erosjon i drag foto Unni R
Medlem
⋅ Jord

Viser også drågerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruksarealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene som viser flateerosjon på sin gård.
NLR Øst
Erosjon Steinar Velten
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Hva koster det landbruket?

Erosjon, og kanskje spesielt nedbørsrelatert jordtap til vassdragene våre, er i økende grad ett problem for jordbruket. Vi fikk særlig smake på dette i vinter med barmark over store deler av Østlandet og hyppige regnskyll som førte til store jordtap.
Filterrør til drenering. Foto: Inga Holt.
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Forsøk med filterrør

Langtidseffekten av filterrør er usikker. Nå har vi anlagt forsøksfelt hvor det blir mulig å ta grunnvannsprøver.
NLR Øst
Drenering. Foto: Inga Holt
⋅ Hydroteknikk

Hvordan påvirker drenering lystgassutslippene?

Drenering er et av tiltakene man kan gjøre, for å opprettholde en planteproduksjon i et klima med økt årsnedbør og større nedbørintensitet.
NLR Øst