Ku og kalv på beite. Foto: Astrid Johansen.
Medlem
⋅ Landbruksbygg

Kalver sammen med mjølkekyrne

Mjølkekufjøs bør innredes med hensyn til samvær mellom ku og kalv når kalven skal die kua i ukene etter fødsel.
NLR Øst