Maskininvesteringer: Ny tresker: Eie eller leie?

10.11.2010 (Oppdatert: 20.02.2018) Lars Kjuus

Prisen på leietresking ligger på rundt kr 133 pr daa. Kostnader til egen tresker må beregnes i hvert enkelt tilfelle fordi forutsettingene varierer svært mye med ulike driftsopplegg og egne ønsker. Uansett valg må målet være å utnytte inntektspotensialet i de kulturene som dyrkes. Kapasitet, vannprosent, kornkvalitet og jordpakking er viktige agronomiske forhold som påvirker lønnsomheten på den ene siden, mens på den andre siden betyr bondens egne ønsker, driftsopplegg og mål mye for valg av løsning.

 

 

Kjenn treskeren og unngå spill

Maskininvesteringer:

Hva vil egen tresker koste for deg, i forhold å leie? Vi hjelper deg med å få på plass tall og forutsetninger og hjelp til med en totalvurdering og løsning.

Fra romerike.lr.no kan du laste ned regnearket Redskapsberegneren der du selv kan legge inn riktige tall for ditt bruk. Logg inn på vanlig måte og last ned.

Lars Kjuus

Økonomirådgiver

Kunnskap om hvordan treskeren fungerer er viktig for få til riktig innstilling og best mulig utnyttelse av treskeverket. Riktig innstilling og god utnyttelse av treskeverket reduserer faren for spill.

Høy stubbhøyde øker kapasiteten, men vanskeliggjør jordarbeidinga

Med leietresking er det viktig at en har gode avtaler om når kornet skal treskes. Det kan bli svært kostbart å treske korn med høy vannprosent på grunn av de høye tørketrekkene. Med egen tresker kan dette enklere styres, mens ved leie er tidspunktet prisgitt leiekjøreren, hvis annet ikke er avtalt. Tørketrekket øker med 3 øre pr kg for hver prosentenhet vanninnholdet øker, opp til ca 25 %. Over 25 % øker trekket med ca 4 øre pr kg. Stående bygg tørker med ca 3 % og havre med bare 1,5 % pr dag under gode forhold. Under ugunstige forhold eller når leiekjøreren har mye å gjøre kan vanninnholdet fort komme opp i 26 %. 4 dagers tørking ned til 18 % kunne spart kr 120 pr daa, omtrent like som mye som det kostet å treske!

Kvalitet

Særlig for hvete er dette viktig. Prisforskjellen på mathvete og fôrhvete er 29 øre/kg. Men hele gevinsten forsvinner hvis en tresker på f.eks. 28 kontra 19 prosent på grunn av tørketrekk. Har en egen tørke vil variable kostnader (avhengig av tørketype) være ca det halve av tørketrekket hos kornkjøperne. Med leietresking skal også vurdere de ulike sortenes evne til å tåle å stå ute i moden tilstand. (Eks: Edel tåler det ikke).

Jordpakking

Pakkeskader er en snikende kostnad som er vanskelig å sette tall på. Store treskere krever stort areal og det blir vanskeligere å vente med å kjøre til jorda er kjørbar. Med store hjul flyter treskeren lettere på jorda og kommer seg bedre frem under dårlige forhold. Vekta er den samme, men forholdene i jorda er ofte dårligere og skadene i dypere jordlag er bortimot permanente! Dette får konsekvenser for fremtidig avlingspotensial. Sporskader gir også utfordringer med jordarbeiding.

Legden senker kapasiteten

Å unngå legde er viktig. Det setter ned treskerkapasitet fordi en må kjøre saktere, det er mye halm som må gjennom treskeren og rå halm har dårligere utskillingsgrad og spillet øker. I tillegg tørker kornet og halmen mye senere opp etter regnvær, så det tar lengre tid før en får startet å kjøre. Legde gir dårligere hektolitervekt og ujevn modning, dårligere kvalitet og trekk pga værskade. DON verdiene (fusariuminnholdet) vil også lett bli mye høyere. Summeres disse faktorene koster det deg fort over 100 kr/daa. Med egen tresker kan områder med legde enklere treskes for seg slik at små partier med dårlig korn ikke skal ødelegge kvaliteten på resten.

Hvor mange tresketimer kan en tresker gå om høsten

Antall dager med treskevær er ikke ubegrenset. Fra 15. august til 20. september minker antallet soltimer med 3 timer og dermed treskedagens lengde. 100 tresketimer bør ikke være noe problem selv i vanskelige år. Enkelte kjører nok opp mot 200 timer, men da strekker en strikken under norske forhold og må kjøre de fleste treskbare timene. Effektiv utnyttelse av tiden som er til rådighet er derfor viktig når tiden er knapp. Ved å dyrke sorter og arter med ulik vekstlengde kan sesongen strekkes i begge ender og antallet treskedøgn økes. De raskeste byggsortene som Tiril har 101 dager til modning, mens Bjarne har 120 dager. Strekker en det med raps, er den oppe i 125 dager. Valg av jordarbeiding er også viktig for å kunne strekke treskesesongen. Kan en kjøre treskeren mens en tømmer tanken, vil dette øke kapasiteten mye. Med containere i et hjørne blir det ofte langt å kjøre for tømming.

Skal jeg eie eller leie tresker, vi hjelper deg!

Leieprisene i følge Bedre Gårdsdrift nr 4 2010 er oppgitt med middel på 133 kr/daa med fra til pris på 100 til 160 kr/daa. Det bør være prisvariasjoner for transport lengde, arrondering, terreng, avlingsnivå og for eksempel. En skal også ha i tankene hvor stort areal den du leier av skal kjøre på, hvilken prioritet har du og når han kommer.

Sørg for å ha skriftlig avtale

Hva vil egen tresker koste for deg, i forhold å leie? Vi hjelper deg med å få på plass tall og forutsetninger og hjelp til med en totalvurdering og løsning. Fra romerike.lr.no kan du laste ned regnearket "Redskapsberegneren" der du selv kan legge inn riktige tall for ditt bruk. Log inn på vanlig måte og last ned. Vår nye økonomirådgiver Lars Kjuus hjelper deg med vurderinger rundt de valgene.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.