Mat jorda og få mat igjen!

30.03.2016 (Oppdatert: 20.02.2018) Else Villadsen

″Fordi jeg har jord, kan jeg leve″ J.I. Rodale. Jordlivet må holdes i form året igjennom for at det i vekstsesongen kan yte på topp. Et aktivt jordliv vil dra karbon lenger ned i det dype jordsjiktet, og øke karbonlagringsevnen. Jordstruktur, vannlagringsevne, dreneringsevne, næringsforsyning er noen av de positive effektene et godt jordliv kan gi. Fornøyde mark, bakterier, nematoder og andre organismer kan derfor være en del av klimaløsningen og utfordringene fremtidens landbruk står ovenfor!

Luserne har gode forgrødeegenskaper, men kan den brukes som dekkvekst i et No-Till system i Norge? Foto: Else Villadsen

 

Rett før påske ble det arrangert to godt besøkte seminardager i Oslo hvor Jeff Moyers og hans erfaringer var den store begivenheten. Jeff Moyers, daglig leder ved Rodale Institute i USA, er en anerkjent autoritet i økologisk landbruk også utenfor landegrensene. Interesserte kom derfor langveisfra både i Norge og Sverige for å høre han dele av hans ekspertise innen ugrasbekjempelse, dekkvekster, vekstskifte samt modifisering av maskiner/redskap. Under seminaret ble vi også introdusert for det Moyers kanskje er mest kjent for, No-Till Roller Crimpler, en metode for jordbruk uten pløying men med dekkvekst som rulles og sås i direkte.

No- Till har flere steder i verden blitt spesielt populært de siste to tiårene, og det er en metode for bønder som søker nye måter å både beskytte og bevare jorda samtidig som den er tidsbesparende. Tanken bak metoden er at en dyrker jorda, og at avlingene er et resultat fra jordlivet. Både konvensjonelle og økologiske bønder anvender metoden, som begrenser plantevernbehovet og gir en god ugrasbekjempelse. Samtidig er prinsippene basert på biologiske funksjoner og en mekanisk rulling av dekkvekster slik at jordarbeidingen begrenses. Forskerne ved Rodale Institute har etter flere år med forskning innen redusert jorbearbeiding funnet ut at det beste verktøyet for å håndtere ugraset ved disse teknikkene er dekkende vekster. Dekkvekster av ulike slag etableres på åkrene slik at de dekker utenfor vekstsesongen for det de kaller salgbar avling. Dekkveksten sørger for å trimme jordlivet også utenfor den typiske vekstsesongen. Når den salgbare avlingen skal sås på våren eller høsten rulles dekkveksten etter blomstring med en frontmontert roller crimpler, og den nye veksten sås i en tilpasset såmaskin for direktesåing samtidig. Dekkveksten brekkes og legges flatt som et dekkende teppe og beskytter den nye avlingen mot ugraset. Utover sesongen visner dette ned i takt med utviklingen av den nye veksten som da har fått et forsprang og tar over konkurransen mot ugraset. Samtidig gir den stadige tilbakeføringen av organisk materiale ny mat til jordlivet, som lager god jordstruktur, øker vannlagringsevnen og næringsforsyningen for å nevne noe.

Hvordan denne metoden vil fungere under norske forhold har vi fortsatt liten kunnskap om, men den er prøvd ut blant annet av Anders Næss i Buskerud. Helt vesentlig for at metoden skal virke er at vi finner gode dekkvekster som blomstrer tidlig nok om våren slik at ikke såtidspunktet utsettes. Et av alternativene som ble foreslått under seminaret var å så den nye kulturen i dekkveksten før den har blomstret, for så å rulle den etter blomstring på et stadie der den salgbare avlingen tåler dette. Her har vi fortsatt mye å lære!

 

Les mer om Jeff Moyers eller No-Till metoden.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.