Muligheter for organisert kompostering

13.12.2018 (Oppdatert: 17.12.2018) Hilde Olsen

En spørreundersøkelse viser at interessen for å ta i bruk kompost er stor, og at mange produsenter ønsker seg tilskudd og veiledning for å komme igang med kompostering.

Kompostvender fra Gujer. Denne kompostvenderen brukes blant annet av grønnsaksprodusenter. Prisen på en slik vender ligger på rundt 300.000 kr. Foto: Hilde Olsen

Det er særlig på leirjord og lett sandjord det er stort potensiale for jordforbedring og avlingsøkning ved tilførsel av kompost. Dette gjelder en stor del av dyrket mark i Oslofjordområdet, hvor økt bruk av kompost kan være viktig tiltak for å sikre fremtidig matproduksjon.

NLR Øst har i samarbeid med NLR Viken og Grønn Forskning Oslofjorden utført en utredning for å finne nye muligheter for organsiert kompostering av planterester fra potet- og grønnsaksproduksjon. Bakgrunn for prosjektet er at flere produsenter ønsker å kompostere planteavfall for å unngå oppformering av ugras eller planteskadegjørere. Det koster mye å levere plante- og husdyravfall på gjenbruksstasjoner. På grunn av fare for spredning av sykdom blant vilt (CWD-forskriften) er det ikke tillat å la planteavfall som kan tiltrekke dyr ligge ute i hauger. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet ved midler fra Klima- og miljøprogrammet.

Størst interesse for rankekompostering med kompostvender
En spørreundersøkelse viser at interessen for å ta i bruk kompost er stor, og at mange produsenter ønsker seg mer veiledning for å komme igang med kompostering. Hovedårsaken til dette er muligheter for bedre jordstruktur, samt økt moldinnhold og biomangfold i jorda.

Offentlige tilskudd gjør produksjon og bruk av kompost mer aktuelt. De fleste produsenter er mest interessert i rankekompostering på egen gård, i samarbeid med andre. For eksempel ved etablering av produsentgrupper. Her vil det være muligheter for erfaringsutveksling, markvandringer, i tillegg til samarbeid om innkjøp av utstyr og anskaffelse av materiale til komposten.

Muligheter for organisert kompostering i større skala
Utredningen viser at det er interesse for anskaffelse av utstyr til trommelkompost, spesielt blant husdyrprodusenter. Dette er aktuelt for større anlegg. Trommelkompostering er mindre plasskrevende enn rankekompostering. I tillegg går komposteringsprosessen raskere. Store komposteringsanlegg kan etableres som et spleiselag mellom produsenter, for eksempel i regi av varemottaker/produsenteid pakkeri.

For produksjon av kompost i storskala kan det bli en utfordring å konkurrere med produsenter som får betalt for å motta sine innsatsvarer til komposteringen. Investering i større anlegg kan være spesielt aktuelt for pakkerier og andre som per i dag betaler en betydelig sum for å bli kvitt avfallet.

Ifølge en nylig utgitt rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM, 2018) er det fare for spredning av enkelte karanteskadegjørere i planteavfall som gis til dyrefôr. Dette kan medføre krav om håndtering av planteavfall på en annen måte, og gjøre investering i kompost-, biokull- eller biogassanlegg mer aktuelt for varemottaker/ pakkerier.

Kunnskap og læring
På spørsmål om hvordan NLR kan bidra til økt produksjon og bruk av kompost er det mange produsenter som foreslår mer informasjon, veiledning, kurs, markdager og bidrag til erfaringsutveksling. Det er allerede laget en del veiledningsmateriale. Spørreundersøkelsen viser at interessen for kompostering er stor og det bør være grunnlag for å tilby flere kurs og fagturer fremover.

NLR Viken har satt sammen en veiledning, logg og et råvaredokument i tillegg til malen, laget etter drøfting med Mattilsynet. 

Faktaark om biorest og kompost er utgitt av NLR og Avfall Norge.

Fullstendig rapport: 
Rapporten kan leses i sin helhet her (åpnes som PDF-dokument i ny fane).

Henvisninger:
VKM, (2018) Assessment of quarantine pest dispersal in waste from potato and root vegetable packing plants in Norway. Opinion of the Panel on Plant Health of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM report 2018:15

Fullstendig rapport

Fagartikkelen er basert på en rapport utarbeidet av Hilde Olsen og Hilde Marie Saastad i NLR Øst i samarbeid med Hans Håkon Helmen i NLR Viken. Rapporten er finansiert av Lanbruksdirektoratet og kan leses i sin helhet her.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.