Ku med kalver pa beite
Medlem
⋅ Husdyr

Ku og kalv sammen i melkeproduksjon

NLR Trøndelag jobber med et prosjekt hvor vi ser på muligheten for å holde ku og kalv sammen i hele melkefôringsperioden. Stadig flere gårdbrukere har suksesshistorier å fortelle, og erfaringer å dele.
Forsoksfelt okologisk hvete
⋅ Økologisk

Økologiske forsøk: bygg, havre og hvete

De økologiske sortsforsøkene ble i 2021 anlagt på Århus av NLR Østafjells. På grunn av mye ugras som tok overhånd i feltet utover sommeren ble feltet dessverre ikke høstet, og tallene som blir presentert nedenfor er et sammendrag av de økologiske feltene på Østlandet fra 2017 – 2020.
NLR Østafjells
Ugras
⋅ Grovfôr

Grasvettregel nr. 9

God agronomi er grunnlaget for suksess: sørg for god drenering og driv aktiv ugraskamp!
NLR
3 A7 A8714
⋅ Grovfôr

Grasvettregel nr.7

Slå tidlig på dagen! Bruk venderive om du har! Bruk egnet ensileringsmiddel med rett dosering!
NLR
3 A7 A8520
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel nr.6

Still inn redskapen din riktig.
NLR
IMG 9790
⋅ Hjul, dekk og belter

Grasvettregel nr.4

Juster lufttrykket både i traktor- og redskapshjul!
NLR
3 A7 A9312
⋅ Grovfôr

Grasvettregel nr.3

Tenk sikkerhet i alt du gjør. Ta deg tid til mat og hvile. Bruk setebelte!
NLR
Gjodsel foto truls hansen forstorret
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel nr.2

Spre husdyrgjødsel og handelsgjødsel så tidlig som mulig! Gjødsle helst umiddelbart etter slått! Bruk kantspredningsutstyr!
NLR
IMG 0308
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel nr.1

Ha en oppdatert gjødslings- og kalkingsplan! Er det behov for å kalke, spre kalk!
NLR
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
Vassarve i eng
⋅ Økologisk

Vassarve (Stellaria media)

Tiltak mot vassarve. Ved gode veksttilhøve er vassarve vanskeleg å bekjempe.
Fagbladet Økologisk Landbruk
1 2 3 ... 7