Varhvete mirakel LOL
Medlem
⋅ Korn

Dekningsbidragskalkyle korn

Sjekk hva du har i dekningsbidrag. I denne dekningsbidragskalkylen kan du legge du inn dine egne tall og få en god oversikt. Nå oppdatert for 2022!
Par i solnedgang bakfra
Medlem
⋅ Veivalgsrådgiving

Rådgiverens kommentarer

Gårdovertakelse kan være et sårt og vanskelig tema. Det er mange faser i prosessen og det kan innebære krevende samtaler.
NLR Øst
John deere vaderstad carrier
Medlem
⋅ Jord

Slik lykkes du med direktesåing

Er ikke jorda di egnet for det, vil du heller ikke lykkes med redusert jordarbeiding. God grøftetilstand og kontroll på ugraset er viktige stikkord.
NLR Øst
Jordarbeidingsfelt
Medlem
⋅ Jord

Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørkebestandig jord og bedre jordliv. Når du i tillegg sparer både miljøet i form av lavere fossile utslipp og mindre erosjon, og legger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk forsvare lavere avling enkelte år og enda sitte igjen med en bedre økonomi.
NLR Øst
Mast
Medlem
⋅ Økonomi

Vanskelig å finne riktig strømavtale?

Spotpris eller fastprisavtale? Timesspot eller variabel pris? Pristak? Vi har ingen fasit, men her kommer noen prinsipper.
NLR Øst