Samdyrking erter/havre Foto: Wendy Waalen
⋅ Erter

Samdyrking av erter

Innblanding av en liten mengde havre eller oljevekster kan redusere legde og forenkle høstingen av erter til modning.
Fagforum Korn
Oljevekst sorter Foto Unni Abrahamsen
⋅ Sorter

Sortsforsøk i vårraps

I 2020 ble 7 sorter av vårraps testet på 4 ulike steder. Både avling og tidlighet er viktig under våre forhold.
Fagforum Korn
Akerbonneblomst Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i åkerbønne 2020

I tillegg til sortsforsøk med seine sorter ble det i 2020 også anlagt en serie med dyrkingsteknikk i "mindre seine" sorter av åkerbønne.
Fagforum Korn
Åkerbønner i blomst. Foto: John Ingar Øverland
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for åkerbønner

Åkerbønner er en svært god forgrøde til mathvete og egner seg godt i økologisk produksjon. Her finner du dyrkingsveiledning for åkerbønner.
NLR Viken
Akerbonneblomst Foto Einar Strand
⋅ Sorter

Sortsforsøk i åkerbønne 2019

De fleste åkerbønnesortene krever lang veksttid, og det er den desidert største utfordringen for produksjon i Norge. Åkerbønner er i utgangspunktet seinere enn vårraps, og dersom dyrkingsområdet skal utvides er det viktig med tilgang på tilstrekkelig tidlige sorter. Likeså kan tidlige sorter være aktuelle som forgrøder til høstkorn. Årets forsøk ga dårlig informasjon om forskjellen i tidlighet mellom sortene i forsøket, annet enn at Sampo og Louhi er betydelig tidligere modne enn de øvrige sortene som ble prøvd.
Fagforum Korn
Oljevekst sorter Foto Unni Abrahamsen
⋅ Sorter

Sortsforsøk i vårraps og vårrybs 2019

Vårraps har betydelig høyere avlingspotensial enn rybs, men er også betydelig seinere moden. Rapssorten Trapper er tidligere enn de andre sortene på markedet, men gir rundt 10 % lavere avling. En ny rapssort, Lumen, hadde tidlighet omtrent som Trapper i forsøkene i 2019, og ga avling på høyde med de beste rapssortene i forsøkene. Denne sortene bør prøves videre både i forsøk og i praksis. De nye finske rybssortene Synthia og Synneva har gitt avling minst på høyde med Cordelia.
Fagforum Korn
Oljevekst blomst Foto: Einar Strand
⋅ Sorter

Sorter og høstgjødsling av høstraps

Det er økende interesse for dyrking av høstoljevekster, som et alternativ til våroljevekster. Høstoljevekster har et større avlingspotensial enn våroljevekster, og utfordringer med skadedyr som jordlopper er betydelig mindre. Resultatene fra forsøksserien viser at en også under norske forhold kan oppnå høye avlinger når en lykkes med god overvintring.
Fagforum Korn
Gulmoden oljedodre
⋅ Olje- og belgvekster

Dyrkingsveiledning for oljedodre

Oljedodre er en korsblomstret oljevekst med høgt innhold av omega-3 og antioksidanter. Lær hvordan den dyrkes her.
NLR Viken
Glansbille Foto: Einar Strand
⋅ Skadedyr

Pyretroidresistens hos glansbille

NIBIO har undersøkt glansbiller fra ulike områder på Østlandet for resistens mot pyretrioider i glansbiller samlet inn av NLR enheter i 2018 sesongen. De finner ulik grad av resistens og det får konsekvenser for eventuell bekjempelse ved angrep.
Fagforum Korn
1 2