Rapsspirer
Medlem
⋅ Høstoljevekster

Etablering av høstoljevekster

Såtidspunkt og nitrogentilgang er de faktorene som påvirker overvintringsevnen og avlingsnivået mest.
NLR Øst