Rapsspirer
Medlem
⋅ Høstoljevekster

Etablering av høstoljevekster

Såtidspunkt og nitrogentilgang er de faktorene som påvirker overvintringsevnen og avlingsnivået mest.
NLR Øst
Ertevikler
Medlem
⋅ Erter

Se etter svermende erteviklere

Ertevikleren er en sommerfugl som er ca. 15 mm stor og har en gråbrunfarge.
NLR Øst