Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
20200903 potetaker Mysen
Medlem
⋅ Skadedyr

Utprøving av Attracap mot kjølmark i potet i 2020

En modifisert utgave av granulatet Attracap med norsk soppisolat har vist bedre effekt, opp mot 27 % reduksjon av kjølmarkskade, enn den originale Attracap som ga gjennomsnittlig 6 % skadereduksjon, under norske forhold. I 2021 skal det gjennomføres nye forsøk med ytterligere tilpasninger av middelet for om mulig å oppnå enda bedre effekt mot kjølmark.
NLR Øst
Potet under duk i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av svartsøtvier i potet under plast/fiberduk i 2020

Svartsøtvier er et økende problem i potet. Dersom det ikke innvilges minor use for bruk av Centium for dyrking under plast/fiberduk i 2021 er det et stort behov for nye midler. Effekten av Boxer var god på svartsøtvier og ga en reduksjon i dekning av denne, mens den ikke reduserte antallet søtvierplanter. Boxer i kombinasjon med Sencor eller Fenix ga også god virkning på andre arter som linbendel og meldestokk.
NLR Øst
Ertevikler
Medlem
⋅ Erter

Se etter svermende erteviklere

Ertevikleren er en sommerfugl som er ca. 15 mm stor og har en gråbrunfarge.
NLR Øst
Verneutstyr
Medlem
⋅ Plantevern

Velg riktig verneutstyr

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig verneutstyr! Noen tenker at maske er maske og kan ved feil valg utsette seg for større eksponering av kjemikalier enn om de ikke bruker maske i det hele tatt.
NLR Øst
Trailersproyte2mp MAA
Medlem
⋅ Vekstregulering

Føring av vannjournal i plantevernjournalen

En plantevernjournal består av tre hoveddeler: Sprøytejournal, journal for integrert plantevern og vannjournal.
NLR Øst