Verneutstyr
Medlem
⋅ Plantevern

Velg riktig verneutstyr

Ved håndtering av plantevernmidler er det viktig å bruke verneutstyr – riktig verneutstyr! Noen tenker at maske er maske og kan ved feil valg utsette seg for større eksponering av kjemikalier enn om de ikke bruker maske i det hele tatt.
NLR Øst
Trailersproyte2mp MAA
Medlem
⋅ Vekstregulering

Føring av vannjournal i plantevernjournalen

En plantevernjournal består av tre hoveddeler: Sprøytejournal, journal for integrert plantevern og vannjournal.
NLR Øst