20230126 153901
Medlem
⋅ Potet

Setter presisjon i system - Bjørn tar i bruk kunnskap

Selv om det er liten aktivitet på jordet hos Bjørn Gjersøe på Gjersøe gård i Råde i Viken, er aktiviteten i toppetasjen desto større. Bjørn forbereder seg nå til ny sesong, og planlegger å ta i bruk ytterligere presisjonsteknologi i drifta.
NLR Øst
20220704 085601
Medlem
⋅ Potet

Ny tørråte funnet i Norge – EU43_A1

I august ble det meldt fra dansk landbruksrådgivning, at det ikke var virkning av sprøyting med Revus i flere forsøksfelt med tørråte i Arnborg i Danmark. Danske dyrkere ble anbefalt å ikke bruke Revus i felt med tørråtesmitte resten av sesongen, før det var klarhet i situasjonen.
NLR Øst
Chips
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med halvseine sorter til chips i 2021

I 2021 var 14 sorter med i utprøvingen av nye halvseine sorter til chips, inkludert målesortene Lady Claire, Bruse og Saturna. Ved siden av nummersorter fra Graminor, er tyske Kiebitz med i forsøket. Alle de nye klonene fra Graminor gjorde det spesielt godt avlingsmessig i disse forsøkene.
NLR Øst
20210913 090251
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med halvseine sorter i 2021

I 2021 ble to nye sorter godkjent etter verdiprøving, konsumsorten Birkeland og chips-sorten Knallfiffi. Gullflaks, en chips-sort, ble også godkjent våren 2021 til tross for at den ble ferdig utprøvd i 2015. I verdiprøvingen er 6 nye nummersorter tatt inn og i alt ble 11 sorter prøvd ut, i tillegg til målesortene Asterix og Lady Claire.
NLR Øst
Klimakalkulator modellbilde
⋅ Klima

Modellen bak Klimakalkulatoren

Dette er artikkelen for deg som vil nerde litt ekstra på Klimakalkulatoren. HolosNor heter modellen som er programmert inn bak diagrammene og tallene du ser i kalkulatoren.
NLR Øst
Ris pasta og potet
⋅ Potet

Klimakalkulator for potet

Potet er blant de mest bærekraftige produksjonene. Den kan dyrkes nesten overalt, gir høy avling, og alle delene av poteten kan utnyttes slik at matsvinnet blir lite. Dette gir et lavt klimaavtrykk sammenlignet med andre matvarer. Likevel er det mulig å gjøre forbedringer.
NLR Øst
20220825 103031
Medlem
⋅ Potet

Når skal vi vekstavslutte?

Det kan være vanskelig å vite når en skal starte vekstavslutningen, spesielt med de nye midlene som bruker lenger tid på å få effekt. Her er generell anbefaling, basert på graveprøver og bruk av Reglone tidligere år
NLR Øst
Potet med virus
Medlem
⋅ Potet

Virus, lus og eget oppformert frø

Vi observerer mye virus i år, gjerne i eget oppformert før fra i fjor. Dette har trolig sammenheng med at det ble varslet mye lus i fjor og at disse har rukket å spre virusene.
NLR Øst
Vanning av potet
Medlem
⋅ Potet

Strategi for småpotetdyrking

Mange spør seg hva som skal gjøres annerledes ved småpotetdyrking enn ved vanlig matpotetdyrking.
NLR Øst
Radlukking
Medlem
⋅ Potet

Småpotet: Hvordan påvirke knollansettet?

Salget av småpoteter fortsetter å vokse, og flere dyrkere skal derfor sette i gang spesialproduksjon av småpoteter. Et fokus denne dyrkergruppa har - og som er aktuelt for flere enn småpotetdyrkerne - er å øke knollansettet.
NLR Øst
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Dyrkingsteknikk

N-gjødsling til Colomba 2019-2021

Colomba har på kort tid blitt en hovedsort i tidligproduksjonen på Østlandet. Den har godt knollansett og en jevn, fin overflate med lav utsorteringsgrad. Resultatene fra tre års forsøk viser at den bør gjødsles middels sterkt, noe som vil si 15-16 kg N, eller 13-14 kg N om man vet den skal høstes tidlig.
NLR Øst
20200903 potetaker Mysen
Medlem
⋅ Skadedyr

Utprøving av Attracap mot kjølmark i potet 2019-2022

En modifisert utgave av granulatet Attracap med norsk soppisolat viste i 2020 bedre effekt, opp mot 27 % reduksjon av kjølmarkskade, enn den originale ATTRACAP® som ga gjennomsnittlig 6 % skadereduksjon, under norske forhold. Resultatene fra 2021 viste samme tendens som i 2020. Prosjektet er ferdig i år og rapporten vil bli publisert når den er ferdig.
NLR Øst
Rodt tidligfelt 2022
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med røde, tidlige potetsorter i Østfoldområdet

Evolution og Monte Carlo er nye, røde tidligsorter som i 2022 er sammenlignet med Rutt. Rutt har vært den vanligste røde tidligsorten, men med økende grad av rust, råte, skurv og andre kvalitetsfeil er det behov for alternative sorter. I dette forsøket var Evolution tidligst, og ga høyest avling.
NLR Øst
Folva
Medlem
⋅ Potet

Storskala utprøving med Acadian, Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400

I to Lady Claire-åkere og i en Folva-åker i Solør-Odal ble det denne sesongen prøvd ut et bladgjødslingsprogram fra tidlig vekst og utover i sesongen med Lebosol Potato Care og Lebosol Magnesium 400. Biostimulanten Acadian ble også tilført sammen med bladgjødsling ved noen tidspunkt, i tillegg til at den ble påført alene i drillen ved setting for to av dyrkerne.
NLR Øst
Lady Claire
Medlem
⋅ Potet

Tilpasset gjødsling til Lady Claire – nitrogen og fosforgjødsling

I sesongene 2019, 2020 og 2021 er det gjennomført forsøk med tilpasset gjødsling til sortene Innovator, Lady Claire, Nansen og Taurus, i regi av NIBIO Apelsvoll og i samarbeid med Yara. NLR Øst har hatt ansvar for gjennomføringen av Lady Claire-feltene på Maarud gård. Her er det prøvd ut gjødsling med 14 og 20 kg nitrogen, i kombinasjon med Opti-tart og Solatrel.
NLR Øst
1 2 3