Satelittmalinger Bilde 2
Medlem
⋅ Potet

Variabel gjødsling i potet basert på satellittmålinger -21

Satellittbilder fra potetåkeren i tidspunkt fra tidligst radlukking og frem til blomstring gir et representativt bilde av åkeren. Satellittbilder fra tidligere potetår kan brukes til å planlegge gjødsling. Det er alltid viktig å gjøre visuell bedømmelse av vekstforholdene i tillegg til analyser og satellittbilder, særlig dersom det brukes satellittbilder fra tidligere år.
NLR Viken
20230126 153901
Medlem
⋅ Potet

Setter presisjon i system - Bjørn tar i bruk kunnskap

Selv om det er liten aktivitet på jordet hos Bjørn Gjersøe på Gjersøe gård i Råde i Viken, er aktiviteten i toppetasjen desto større. Bjørn forbereder seg nå til ny sesong, og planlegger å ta i bruk ytterligere presisjonsteknologi i drifta.
NLR Øst
2 Erik Stensbol Foto Kjell R Hermansen
Medlem
⋅ Potet

Nitratprøver for økt kontroll i potetåkeren

Ingen potetsort har nøyaktig samme gjødselbehov. Sesongene varierer, gjødselprisene øker og miljø og klima må i fokus. Alt dette i kombinasjon, gjør at det stadig melder seg behov for presisjonsverktøy for mer tilpasset gjødsling. Heldigvis finnes det verktøy i dag – og flere vil det trolig bli i fremtiden. Erik Stensbøl er allerede godt i gang med å høste erfaringer.
NLR Øst