Samaskin jordstov MBL
Medlem
⋅ Presisjonslandbruk

Ny såmaskin er ikke hele løsninga

Endret såteknikk i korn fordrer en helhetlig tankegang, ikke bare ei ny maskin.
NLR Øst