Rotter og mus til besvær

20.03.2019 (Oppdatert: 20.03.2019) Kari-Anne Aanerud

Det er mulig for bønder å bekjempe skadedyr som rotter og mus på egen gård ved å gjennomføre et autorisasjonskurs. Formålet med kurset er å gi kunnskap om regelverk, gnagerbiologi, forebygging av gnagere, hvordan de kan bekjempes og negative effekter av rodenticider (muse- og rottegift).

Foto: Åsmund Langeland

Kurset skal sikre god dyrevelferd, miljøvennlig og helsemessig forebygging samt bekjempelse av gnagere.  Kurset skal også sikre at det brukes forsvarlige midler og metoder.

Forutsetningen for autorisasjon

Bonden må ha gyldig autorisasjonsbevis for plantevernmidler i tillegg til bestått eksamen fra autorisasjonskurs for gnagermidler.

Kurset skal sikre at det brukes forsvarlige midler og metoder

Gyldige bevis, med varighet i 10 år, gir rett til å kjøpe og bruk av enkelte gnagermidler som er godkjent som biocider (rodenticider – altså gifter mot gnagere som rotter og mus). Disse produktene kan kun brukes i og rundt bygninger på egen eller leid landbrukseiendom eller gartneri. De kan ikke brukes for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker, frukttrær eller rundballer.

Hva finnes av gift og hva kan du kjøpe?

Gift mot gnagere er enten forgiftet åte eller kontaktmidler. De finnes forskjellige formuleringstyper som voksblokker, korn, gryn, skum osv. som varierer i spiselighet, hamstring og hvor lett de kommer på avveie. Det er viktig å bruke gode feller/åtestasjoner for å unngå at gift kommer på avveie og blir spist av andre dyr eller mennesker. Dyrene dør av det aktive stoffet i giften. Vi har to hoved- typer aktive stoffer: Antikoagulanter, som hindrer blodlevringen, og igjen kan deles inn i første og andre generasjonsmidler, i tillegg til andre mer akutte gifter stoffer. Giftvirkningen av 1.generasjons antikoagulanter kommer først etter 3-10 dager og dyrene må spise av giften flere ganger før de dør.  Dyret forstår derfor ikke sammenhengen mellom sykdom og inntak av åte (sekundær åtevegring). Det er liten fare for forgiftning av andre dyr som får i seg døde gnagere. Klerat musegift er et førstegenerasjonsmiddel. Andregenerasjonsmidler er mye mer giftige, og de har veldig lang nedbrytningstid i kroppen og naturen, og det er stor forgiftningsfare for andre dyr som spiser gnagere eller gift. Giften er så sterk at et måltid har dødelig effekt på rotter og mus.
Følgende produkter fås kjøpt i denne kategorien; Klerat rottegift i voksblokker og Grain’Tech som korn.

Kurset og ordningen i praksis

Kurset legger stor vekt på forebyggende tiltak for å unngå skadedyr. Dersom det oppdages skadedyr må situasjonen kartlegges og det skal gjøres tiltak som opprydding, tetting og bruk av feller før man benytter gift i form av åter. Alle tiltakene skal dokumenteres.

 

Bonden er den beste til å kartlegge og håndtere utfordringene på sin gård, da han vil være den som vil oppdage eventuelle skadedyr først. De fleste som i dag har en ekstern skadedyravtale har 2-4 besøk pr år i avtalen, hvilket kan være for lite til å oppdage problemet tidlig.

 

Allerede har flere hundre bønder vært på kurs… NLR har 24 godkjente instruktører og holder autorisasjonskurs gnagermidler over det meste av landet. Kursene har en varighet på 5 timer og avsluttes med en skriftlig eksamen. Dersom du ønsker mer opplysninger finner du under kurs.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.