Etablering av soner for pollinerende insekter

14.05.2019 (Oppdatert: 14.05.2019)

Det er kommet en stor rapport som viser at totalt mengde insekter har gått ned med 2,5% hvert år de siste 25-30 åra. Dette indikerer en utryddelse innen 100 år.

Foto: Lise Olavsdotter Lund

Faktorer som påvirker insektbestandet:

•    Plantevernmidler
•    Gjødsling
•    Gjengroing
•    Nedbygging

Vi i landbruket kan gjøre en innsats for å stoppe nedgangen i insektbestandet ved å legge til rette for insektene på deler av arealet.

«Tilskudd for å så og skjøtte soner med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal som er gjennomført slik at sonene har pollinatorvennlige blomster gjennom hele vekstsesongen.»

•    Kan kun anlegges i kombinasjon med:
•    Grasdekte vannveier (gras i dråg), 6 m bred
•    Grasdekte striper på tvers av fallet, 2 m brede
•    Grasdekt kantsone mot vassdrag, 6 m gras + 2 m naturlig vegetasjon
•    Skal ikke gjødsles eller sprøytes med plantevernmidler
•    Arealet bør ikke slås/pusses før sent på høsten når det meste er avblomstret
•    Tilskuddet utmåles per løpemeter, foreløpig sats 10,- kr per meter.

Det er ingen klare regler til hvordan man etablerer, skjøtter og hva man sår, men målet er pollinatorvennlige blomster gjennom hele vekstsesongen.

Forslag til etablering:

•    Fornye grasarealet samtidig som man sår blomsterfrø
•    Blomsterfrøene kan spres med viftespreder eller blandes med grasfrøene i såmaskina
•    Må ikke sås for dypt!
•    Bør være en blanding med flere blomster, både ettårige og flerårige, for å få tilskudd året du sår, og senere år uten å måtte så på nytt.
•    Mest mulig forskjellige blomster! Det bør minst være: rødkløver og hvitkløver og noen ettårige blomster som honningurt. Ellers gjerne også tiriltunge, andre kløvertyper som steinkløver og blodkløver osv.

Både Strand Unikorn og Felleskjøpet har passende blandinger.

Aktuelle frøblandinger

Ta kontakt så hjelper vi deg å finne en frøblanding som passer for ditt bruk.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.