Sortsresultater og årets anbefalinger

08.01.2019 (Oppdatert: 14.01.2019) Jan Stabbetorp, Stine Vandsemb, Bjørn Inge Rostad

Resultater fra verdiprøvinga i 2018 og sortsomtaler for markedssortene i 2019.

Årets forsøksfelt ble sterkt preget av tørken. Sortene fikk ikke vist sitt potensiale pga. vannmangel. Stråstyrke og sjukdomsresistens fikk vi heller ikke testet i år.

Bygg

Brage har vært klart dominerende byggsort med en markedsandel på rundt 35 %. Rødhette er en ny 6-radssort som nå erstatter Edel. Thermus er en ny 2-radssort som viser seg å være svært yterik og ligger på topp i avling  i de årene den er prøvd. Den vil ta store markedsandeler framover.


Verdiprøving, 6-radsbygg, (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

  Østlandet Middel 2016-2018, Østlandet
Sort Kg/daa Rel avl. Vann % Sein legde Dager til
gulmodning

Avling kg/daa - rel

Sein legde % Aksknekk % Mjøldogg
Brage 378 = 100 15,5 0 67 526 = 100 21 45 19
Heder 389 = 103 15,7 0 -1 529 = 101 10 45 1
Edel 396 = 105 16,7 0 +4 552 = 105 19 37 0
Rødhette 412 = 109 17,2 0 +4 572 = 109 20 31 0
GN 12086 407 = 108 15,9 0 +1 552 = 105 7 36 15
GN 12127 438 = 116 16,5 0 +4 583 = 111 20 49 3
Ant. felt 8 3     23 8 7 3



Årets felt ga dårlige avlinger, men det var litt bedre avlinger nord på Østlandet enn lenger sør. I sammendraget for 2016-2018 er det da 2 gode år og ett dårlig avlingsår.  Årets felt ga uvanlig få dager til gulmodning, og mindre forskjeller i modningstid mellom sortene enn normalt. Rødhette ligger på topp i avling blant markedssortene fpr 6-radsbygg både i år og i sammendraget. Rødhette er imidlertid vesentlig senere enn Heder og Brage. Der tidlighet er viktig, vil Brage eller Heder
være mest aktuelle. To nye linjer fra Graminor er nå prøvd i 3 år med godt resultat, og disse vil  vurderes for godkjenning i vinter. Lykke som ble godkjent i 2017, ser ikke ut til å bli markedsført. Edel har igjen gitt brukbar avling, men er svært svak mot Bipolaris brunflekk, og har dårlig stråkvalitet.

Heder (2007) er en halvtidlig 6-radsort. Har svært god kornkvalitet, stråstyrke og best stråkvalitet blant seksradssortene. Sorten er sterk mot mjøldogg og byggbrunflekk. Veksttid 103 dager.

Brage (2010) er en halvtidlig 6-radsort med veksttid som Heder. Brage har et langt strå, men god stråstyrke. Stråkvaliteten kunne vært noe bedre. God sykdomresistens mot grå øyeflekk og byggbrunflekk, men mottagelig for mjøldogg  Ser ut til å være sterk mot fusarium. Veksttid 104 dager.

Rødhette (2015) er seinere 6-radsort med veksttid på linje med Edel. Sorten har i motsetning til Edel god stråkvalitet. Stråstyrken er også god. Sorten er sterk mot mjøldogg og byggbrunflekk, men svak mot grå øyeflekk. Veksttid 110 dager.

 

Verdiprøving, 2-radsbygg, (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

  Østlandet Middel 2016-2018, Østlandet
Sort Kg/daa Rel avl. Vann % 1000-kv Dager til
gulmodning
Avling Kg/daa - rel Protein % Sein Legde % Strålengde cm
Thermus 472 = 100 18,7 40,5 72 612 = 100 11,2 12 60
Marigold 469 = 99 17,0 41,3 -1 593 = 97 11,8 13 56
Fairytale 452 = 96 16,5 36,9 0 584 = 95 11,2 15 58
Arild 447 = 95 16,2 40,6 -4 558 = 91 12,5 27 68
GN11707 532 = 113 23,4 38,8 +2 626 = 102 10,9 1 55
GN 12345 471 = 100 19,6 40,7 +1 592 = 97 11,6 11 59
Cosmopolitan 453 = 96 20,5 44,0 +2 617 = 101 11,2 8 56

 

Gode gamle Tyra er nå tatt ut av verdiprøvinga. Thermus er ny målestokksort for 2-radsbygg. Det er en sein sort med høyt avlingspotensiale. Vespa og Melius er to seine toradssorter som ble godkjent i fjor, men det ser ikke ut til at disse blir oppformert. Derimot har Strand Unikorn oppformert den franske sorten  RGT Planet. Det er en sein sort som er prøvd i 3 år med godt resultat, men ble ikke godkjent. Dessverre er den ikke med i årets prøving.

Marigold (2009) er en halvsein sort med noe svakere stråstyrke og stråkvalitet enn de andre seine sortene. Er resistent mot mjøldogg og sterk mot grå øyeflekk og byggbrunflekk. Sorten er resistent mot havrecystenematoder og rugcystenematoder (H.filipjevi).  Veksttid: 110 dager.

Fairytale (2014) har samme veksttid som Helium og har god stråstyrke og stråkvalitet. Sorten har god resistens mot mjøldogg og grå øyeflekk. Sorten har ingen resistens mot korncystenematoder. Fairytale var største sort av 2-radsbygg i 2017 med 20 % markedsandel. Veksttid 113 dager.

Arild (2016) er en tidlig 2-radssort med veksttid omtrent som gode gamle Tyra. Arild er lengre enn de fleste andre 2-radssorter, og stråstyken litt svak. Arild har god resistens, store korn og god kvalitet. Veksttid 106 dager

Salome blir ikke prøvd i verdiprøvingen, men har vært markedsført i noen år. Sorten ligger på samme avlingsnivå som Fairytale. Sorten er 2 dager tidligere enn Helium, har kort strå og god stråstyrke. Salome er resistent mot mjøldogg og har bred resistens mot havrecystenematoder. Veksttid 110 dager.

Thermus (2016) er en dansk sort med vekstid på linje med Fairytale. Sorten er svært yterik og ligger på topp i avling i forsøkene. Sorten er sykdomssterk har god stråkvalitet. Stråstyrken er noe svakere enn de beste. Thermus er resistent mot havrecystenematoder. Veksttid 113 dager  

RGT Planet er en fransk sein byggsort som nå markedsføres av Strand Unikorn. Den er yterik, har god stråstyrke og god resistens. Har lavt proteininnhold, og ser ut til å være noe svak mot fusarium. RGT Planet er en stor byggsort i nabolanda våre, og på sortslista i EU.

 

Dyrkningsegenskaper byggsorter (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

Sort Vekst-
tid
Strå-
styrke
Strå-
kval.
Strå-
lengde
Mjøl-
dogg
Grå
øyefl.
Bygg
br.fl
DON-
verdi
Hl-
vekt
1000-
k.v.
Prot.-
innh.
Tiril -6 6 3 4 2 5 3 7 3 4 7
Heder -5 6 4 4 9 4 7 5 5 5 6
Brage -4 6 4 3 4 7 7 8 5 4 5
Arild -1 7 6 4 8 6 8 7 8 7 7
Tyra 0 7 6 7 5 6 4 5 8 6 8
Edel 0 5 3 3 10 5 5 5 6 4 3
Lykke 0 6 5 3 9 5 6 6 5 6 4
                       
Iver +1 7 6 7 10 7 5 7 8 6 7
Rødhette +2 6 5 3 9 3 7 3 5 4 3
Marigold +3 6 6 7 10 7 7 8 6 7 4
Helium +4 8 6 8 8 5 5 5 7 9 6
Melius +4 8 6 7 9 9 8 6 7 9 4
Fairytale +5 8 9 6 9 7 8 3 6 6 4
Thermus +5 7 9 7 9 7 9 6 6 8 4
RGT Planet +6 8 9 7 9 7 7 3 6 9 3

* = Antall dager senere eller tidligere. Karakterer ellers: 1 = dårligst, 10 = best

 

Havre

Belinda har lenge vært den dominerende sorten av havre. Sorten får nå sterk konkurranse av de norske sortene og vil tape markedsandeler framover. Vinger vil trolig bli hovedsort.

 

Verdiprøving havesorter, Østlandet 2018 (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

  Østlandet Middel 2015-2018, Østlandet
Sort Avling
Kg/daa - rel
Vann % Sein
legde %
Avling
Kg/daa - rel

Vann %

Mjøldogg
%
Sein
legde %
Tidlige sorter              
Ringsaker 362 = 100 12,3 5 554 = 100 18,0 4 17
Haga 382 = 105 12,8 5 582 = 105 18,6 1 14
Odal 385 = 106 13,4 12 568 = 103 18,6 3 18
Avetron 348 = 96 12,0 20 515 = 93 16,3 1 19
               
Seine sorter              
Belinda 399 = 100 13,8 5 581 = 100 20,8 10 12
Vinger 381 = 95 12,9 8 581 = 100 19,8 1 9
Hurum 397 = 99 13,2 15 587 = 101 19,5 3 23
Våler 411 = 103 12,9 15 606 = 104 19,6 2 18
Årnes 397 = 99 13,4 20 603 = 104 19,3 3 22
Nord 13/322 364 = 91 13,9 3 557 = 96 22,0 1 3
Gunhild 364 = 91 14,3 9 - - - -
Antall felt 2 6 1 18 6 4 7

 

 
På grunn av tørke i 2018 er det lave avlinger og sortene har ikke vist sitt potensiale.Våler og Haga har gitt høyest avling i gjennomsnitt siste fire år, men det er kun små avlingsforskjeller blant de beste sortene.

Ringsaker (2008) er en tidlig, yterik sort med meget god stråstyrke. Har lavt skallinnhold og bra protein og fettinnhold. Er svært spiretreg, noe som kan gi problemer med etterspiring i vårkornet påfølgende år. Passer derfor best som forgrøde til høstkorn eller ensidig havredyrking. Veksttid 108 dager.

Haga (2010) er en halvtidlig sort som er svært yterik, har bra stråstyrke og brukbar kornkvalitet. Sorten har lav skallprosent, høy hektolitervekt og tusenkornvekt. Haga viser seg å være svak mot fusarium og kommer dårlig ut i smitteforsøk med fusarium. Veksttid 109 dager.

Odal (2009) er en halvtidlig sort. Avlingsnivå som  Belinda. Den har lavt skallinnhold og har større kjerneavling enn Belinda. Odal har en interessant kornkvalitet. Høy hektolitervekt, høyt protein-innhold og høyt fettinnhold tilsier svært god fôrkvalitet. Odal kommer godt ut blant havresortene i norske smitteforsøk mot fusarium. Veksttid 110 dager.

Belinda (1998) er fortsatt svært populær sein sort. Svært yterik og trives på de fleste jordarter unntatt sandjord. Den er kort i strå og har god stråstyrke. Middels skallinnhold. Liten grad av spiretreghet og gror lett når det blir legde. Sorten er utsatt for fusarium og høye DON verdier i fuktige somre. Belinda har ingen resistens mot korncystenematoder; og bør ikke dyrkes på arealer der dette kan være et problem. Veksttid 113 dager.  

Vinger (2010). Sorten har i likhet med Odal gitt gode resultater i smitteforsøk med fusarium. Vinger ligger på avlingsnivå med Belinda, har lavt skallinnhold og er storkornet.  Vinger har best stråstyrke blant havresortene. Blir trolig hovedsort framover. Veksttid 111 dager.

Våler (2015) er en ny sort som er 1-2 dager tidligere enn Belinda. Sorten ligger noe over Belinda i avling. Noe svak mot fusarium. Våler har gitt 4 % større avling enn Belinda, men stråstyrken er noe svakere. Veksttid 112 dager.

Gunhild (2000) er en sein sort som er resistent mot havrecystenematode og rugcystenematode. Den er mye lik Belinda i dyrkingsegenskaper, men er en dag seinere.  Avlinga var klart dårligere enn for Belinda. Aktuell sort for de som har problemer med nematoder, men husk at nematodeinnholdet i jorda må være lavt før den brukes, ellers vil den kunne skades sterkt. Blir nå oppformert i Norge. Veksttid 115 dager.

 

Dyrkningsegenskaper for havresorter (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

Sort Vekst-
tid
Strå-
styrke
Strå-
lengde
DON-
verdi
HL-
vekt
1000-
k.v.
Skall
%
Sprie-
treghet
Fett
%
Dovre -5 6 5 6 8 2 7 2 4
Avetron -3 6 5 6 8 4 6 2 7
Akseli -1 6 7 6 7 1 5 4 7
Hurdal 0 4 4 7 4 3 5 7 8
Ringsaker +1 5 5 7 7 3 6 7 6
Haga +2 6 7 3 6 4 6 4 5
Odal +3 7 5 9 7 6 6 3 7
Årnes +4 6 5 8 6 5 6 5 5
Vinger +4 7 5 7 6 6 6 3 4
Hurum +5 5 6 7 4 2 6 7 4
Våler +5 5 6 6 5 5 5 4 8
Belinda +6 7 7 3 5 7 4 5 7

* = Antall dager senere eller tidligere. Karakterer ellers: 1 = dårligst, 10 = best

 

Vårhvete

I denne forsøksserien er ingen av sortene soppbehandlet. Angrep av gulrust og bladflekksykdommer, vil gi negative avlingsutslag for sorter som er svake mot disse sykdommene. Mirakel har allerede blitt hovedsort og har en stor andel av markedet. Sorten har svært gode kvalitetsegenskaper og svært god proteinkvalitet, - plassert i kl 1, men priset i proteinklasse 2. Mirakel er stråsvak og må følges opp med riktig gjødsling og vekstregulering. Senorita er en ny sort som kommer på markedet neste høst. Sorten har bra proteinkvalitet og blir priset i kl. 2. Caress er en ny spennende sort som kan erstatte Zebra i proteinklasse 3, etterhvert.


Vårhvetesorter, verdiprøving (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

  Østlandet Middel 2016-2018, Østlandet
Sort Avling
Kg/daa - rel
Mjøldogg Protein
%
Avling
Kg/daa - rel
Gulrust
%
Mjødogg
%
Protein
%
Fall-
tall
Zebra 431 = 100 7 14,6 496 = 100 16 10 13,2 352
Bjarne 403 = 93 1 15,4 438 = 88 27 6 14,0 417
Krabat 404 = 94 3 15,0 512 = 103 0 8 13,6 400
Mirakel 370 = 86 1 15,9 497 = 100 0 1 13,9 378
Rabagast 394 = 92 0 15,6 501 = 101 0 2 14,0 348
Senorita 408 = 95 1 15,1 500 = 101 1 2 13,9 364
Caress 436 = 101 3 15,0 541 = 109 0 3 13,6 370
Ant felt 6 2 6 21 8 9 21 13

 

Zebra (2001) er en sen vårhvetesort. Sorten er stråstiv, yterik og har vist svært bra sykdoms-resistens. Lang i strå, noe som virker positivt inn på utviklingen av hveteaksprikk. 3 dager seinere enn Bjarne. Sorten er mottakelig for gulrust. Svært god kornkvalitet og høy hektolitervekt. Proteinklasse: 3.  Veksttid: 127 dager.

Bjarne (2002) er 3 dager tidligere enn Zebra. Bjarne er svak mot gulrust og er nå helt avhengig av soppbehandling for å klare seg avlingsmessig. Bjarne har svært god stråstyrke og er kort i strå, noe som gjør at den er mer utsatt for hveteaksprikk. Falltallet er i likhet med Zebra, svært høyt. Sorten har lav hl-vekt, noe som gir risiko for pristrekk med det nye systemet. Proteinkl 2. Veksttid: 120 d.

Krabat (2010) er en sort som ligger mellom Bjarne og Zebra i fleste dyrkingsegenskaper som veksttid, proteininnhold og proteinkvalitet.  Sorten har nå ligget over Zebra i avling de siste årene noe som kan forklares med god resistens mot gulrust. Noe svakere mot hveteaks/bladprikk enn Zebra. Falltallet er svært bra. Proteinklasse 3. Veksttid: 125 dager.

Senorita (2014) er en halvtidligsort som kommer på markedet neste høst. Sorten er sterk mot mjøldogg og Fusarium. God proteinkvalitet og blir prisen i proteinkl. 2.  Begrenset såkorntigang.

Mirakel (2012) er yterik sein sort. Har svært god proteinkvalitet, proteinklasse 1. Falltallet er på nivå med de beste vårhvetesortene. Har moderat stråstyrke og dyrkingen må tilpasses med riktig gjødsling og vekstregulering. Sorten har god resistens mot gulrust .Mirakel kommer også best ut mot fusarium i norske smitteforsøk. Veksttid: 126 dager.

Caress (2017)  er en halvseinsort  som er svært yterik med god stråstyrke. Kornkvaliteten er bra og har høy hl-vekt. Sorten er sterk mot mjøldogg og gulrust. Falltallet er brukbart og bakekvalitene ligger mellom Zebra og Krabat(kl.3 sort). Ser og ut til å være sterk mot fusarium og har lave DON verdier i fusariumtestingen. Er ennå ikke på markedet.

Dyrkningsegenskaper for vårhvetesorter (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

Sort Vekst-
tid
Strå-
styrke
Strå-
lengde
Mjøl-
dogg
Blad-
flekk
Gul-
rust
DON-
verdi
Hl-
vekt
Spire-
tregh.
Fall-
tall
Prot-
ein
Bjarne 0 3 8 5 3 1 3 4 4 6 7
Rabagast +3 7 7 7 6 8 5 7 4 3 7
Krabat +5 7 6 5 6 7 5 6 7 8 6
Caress +5 8 6 8 5 7 7 8 5 6 6
Mirakel +6 2 1 8 7 9 7 7 7 6 7
Senorita +6 7 5 8 6 6 7 8 3 7 7
Zebra +7 7 3 5 6 4 2 6 7 7 5

* = Antall dager senere eller tidligere. Karakterer ellers: 1 = dårligst, 10 = best

 

Høsthvete

Etter en høst med store utfordringer med etableringen av høsthvete grunnen fuktige og vanskelige såforhold, bærer nok flere av forsøksfeltene preg av noe ujamn etablering. Dette kan påvirke avlingsresultatene. De fleste av sortene overvintret fint med unntak av Skagen som er noe mindre vintersterk. Tørken satte sitt preg også på høsthveten, og den ble spesielt "straffet" der det var dårlig jordstruktur grunnet de vanskelige såforholdene.

I tabellen under, er det avlingstall fra både ubehandlet og soppbehandlet. De soppbehandlede rutene er behandlet med 50 ml Bumper + 30 ml Comet Pro ved begynnende strekning(Z31) og en behandling med 80ml Aviator Xpro + 15 ml Proline ved skyting(Z55).

Verdiprøving høsthvetesorter, (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

  Østlandet Middel 2015-2018, Østlandet
Sort Avling
Kg/daa - rel
Ubehandlet
Avling
Kg/daa - rel
Soppbeh.
Prot.
Sopp-
beh.
%
Avling
Kg/daa - rel
Ubehandlet
Avling
Kg/daa - rel
Soppbeh.
Mjøl-
dogg
Ubeh.
Protein
Sopp-
beh.
%
Fall-
tall
Sopp-
beh.
Olivin 373 = 100 356 = 100 14,7 617 = 100 661 = 100 6 12,4 319
Magnifik 403 = 108 356 = 100 15,1 629 = 102 682 = 103 10 12,1 255
Ellvis 346 = 93 333 = 94 14,2 647 = 105 703 = 106 16 11,8 381
Kuban 349 = 94 322 = 91 15,7 637 = 103 684 = 103 2 12,8 353
Skagen 302 = 81 285 = 80 15,8 630 = 102 669 = 101 5 12,8 377
KWS Ozon 380 = 102 437 = 123 14,1 682 = 111 756 = 114 1 11,5 352
Praktik 396 = 106 403 = 113 14,7 - - - - -
Jantarka 452 = 121 507 = 142 13,4 715 =116 792 = 120 2 11,2 275
Ant. felt 4 4 4 25 25 10 25 20

 

Mye «hakkete» resultater i denne forsøksserien grunnet vanskelig etablering med påfølgende tørke-sommer. Helt tydelig at Jantarka har klart etableringen om høsten og overvintringen best. Dette er en robust stort som er svært vintersterk. Skagen kommer klart dårligst ut i avling, noe som skyldes dårligere overvintring enn de andre sortene. Hvis en ser på avlingene over tid, er det nok KWS Ozon som nå blir hovedsort av mathvetesortene framover. Ellvis blir fôrhvetesort fra vekstsesongen 2020.

Dyrkningsegenskaper for høsthvetesorter (kilde: NIBIO Øst, Apelsvoll)

Sort Vekst-
tid
Over-
vintr.
Strå-
styrke
Strå-
lengde
Mjøl-
dogg
Hvete-
akspr.
Hl-
vekt
1000-
k.v.
Fall-
tall
Prot-
innh.
Kuban -3 7 7 7 8 6 7 4 8 7
Ellvis -3 7 6 7 5 5 6 3 10 5
Jantarka -3 8 4 6 8 7 6 8 3 4
KWS Ozon -3 8 8 8 8 6 8 7 8 4
Skagen -2 7 2 6 7 7 7 6 9 7
Olivin 0 6 6 6 7 6 8 2 7 7
Magnifik 0 9 6 5 5 5 8 2 2 5

* = Antall dager senere eller tidligere. Karakterer ellers: 1 - dårligst, 10 – best

Presentasjon av resultater

Her presenteres resultater fra verdiprøvingen av kornsorter i 2018.

 

Årets sesong var sterkt preget av tørke. Avlingene er lave i flesteparten av forsøka. Tørre forhold fører også til større fare for tilfeldige feil. Ofte vil det ikke være like tørt over hele forsøksfeltet.

 

Når talla for sortene leses, bør en legge mest vekt på talla fra sammendraget 2016-2018. Forsøkene er uten soppbehandling, og dette må tas med i vurderingen ved valg av sort. I 2018-sesongen var det svært lite angrep av soppsjukdommer.

 

Markedssortene er uthevet med fet skrift.

 



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.