Sunn jord for et sunt liv

04.01.2018 (Oppdatert: 04.01.2018) ,  Else Villadsen

Prosjektet Grønne Marker Sterke Røtter arrangerte siste uka i november en konferanse om pløyefri dyrkning i Slagelse, Danmark. I underkant av hundre bønder, forskere og rådgivere var samlet for å høre innlegg om både forskningsresultater og praktiske erfaringer.

Efterafgrøder nevnes stadig vekk som en del av løsningen i utviklingen av nye metoder og som forbedringstiltak ved dårlig jordstruktur. Foto: Else Villadsen

Omstilling gav forbedringer.

Tyske Alexander Klumper kunne fortelle at i sin omstilling til NoTill og Conservation Agriculture hadde avlingene økt og behovet for både plantevern og mineralgjødsel minsket. Hans arealer ligger i et tørkeutsatt område med mye vinderosjon, og de tidligere så varierte avlingsnivåene har nå blitt stabilisert. Han bruker konsekvent fastekjørespor og jordarbeider sine 7600 dekar så lite som mulig.

Alexander sine 5 suksessfaktorer for NoTill:

 • Vekstskifte
 • Jorddekke med diversitetsblandinger
 • "Fangvekst-cocktail"
 • Drive etter Conservation Agriculture-prinsippene
 • Tilføre kompost eller organisk gjødsel

 

Raske røtter.

Forsker ved Københavns Universitet Kristian Thorup- Kristensen fortalte videre i programmet om hans forsøk på rotvekst og næringsopptak fra dypere jordlag. Han kunne bekrefte at såtid gir store utslag på mulig oppnådd rotdybde, og at det er store forskjeller innen artene. I hans forsøk ble rotdybden til raigras sådd i august og målt i november kun 1 meter. Oljereddik derimot med samme såtid hadde 1 meter rotdybde allerede i september og 2, 4 meter i november. I tillegg til evnen for en enorm og rask rotutvikling er borsblomstra vekster gode til å ta opp nitrogen. Næringen plantene henter opp i disse dype jordlagene blir senere når plantene omdannes tilgjengelig for neste hovedkultur i matjordlaget. Spesielt fosfor tatt opp i planter er mer tilgjengelig for etterfølgende vekster.

 

Ingen snarveier.

Mot slutten av dagen holdt Søren Ilsøe, planterådgiver for pløyefri dyrkning og efterafgrøder, innlegg om plantedyrking i utfordrende forhold. Heller ikke Søren kunne gi oss en lettvint løsning på jordstrukturproblemer og vannmettet jord. Selv om jorda ikke responderer umiddelbart på totalendringer av driftssystemet kunne han gi noen tips til å komme ut av en ond sirkel:

 • Gradvis mindre jordarbeiding
 • Intensiv bruk av efterafgrøder med mange arter.
 • La halmen bli på jordet
 • Dyp harving skal kun skje med smale spisser
 • La efterafgrødene stå lengst mulig
 • Gras i vekstskiftet

Selv om overvekten av både danske og norske bønder driver konvensjonelt og pløyebasert er det likevel inspirerende å høre fra andre som både utfordrer og utvikler dagens driftsmetoder. Det store oppmøtet viser samtidig at sund jord og sunne røtter også fenger danske bønder. I en ellers så grå og regntung høstdag satt i hvert fall undertegnede igjen med en spire av ett nytt tankesett for fremtidens planteproduksjon.

 

 

Oppklarende:

NoTill er en driftsmetode der en tilstreber lite eller ingen bearbeiding av jorden med maskiner.

Conservation Agriculture er en dyrkningsmetode der formålet er å opprettholde en høy matproduksjon uten at det går på bekostning av miljøet. De tre hovedprinsippene er minst mulig jordarbeiding, permanent plantevekst på jorda og vekstskifte.