Ugrassprøyting i høstkorn om høsten

19.09.2017 (Oppdatert: 19.09.2017)

Ugrassprøyting om høsten er mest aktuelt der en har stor forekomst av grasugras (tunrapp, markrapp)

Boxer og Atlantis er godkjent for bruk om høsten.

Les mer