Variabel overvintring av høstkornet

30.04.2019 (Oppdatert: 30.04.2019) Jan Stabbetorp

Høstkornet har hatt en vanskelig start på vekstsesongen i store deler av vårt område. Rekordstore areal ble sådd i fjor høst, og etableringa var veldig bra.

Planter drept av snømugg ved siden av en helt frisk høsthveteplante. Foto: Jan Stabbetorp

Det var for det meste frodige åkre, svært mye ble etablert etter redusert jordarbeiding. Mye ble direktesådd. Langs Oslofjorden har det vært god overvintring på det meste. Med unntak av arealene langs Oslofjorden, har det vært langvarig snødekke (ca. 10. desember -20. mars), og det har vært nesten fritt for tele. Dette er svært gode forhold for snømugg. Grasplanter blir mer motstandsdyktige mot snømugg når de blir kuldeherdet om høsten før snøen kommer. Varme høster kan derfor føre til at denne induserte resistensen avtar og at angrepene forsterkes.

Angrepsgraden varierer sterkt. Mange planter drepes helt, mens noen planter har liv i rota, og kommer med nye skudd. Vi ser alt fra helt døde åkre til åkre omtrent uten skade, i samme område.

Vi har grublet mye over årsaken til denne variasjonen. Vi har ingen fasit, men ønsker å komme med noen vurderinger. Det er lende siden forrige gang vi hadde kraftige snømuggangrep (i 2003). Forgrøde har stor betydning. Med høstkorn eller vårhvete som forgrøde ser det ut til å være vesentlig kraftigere snømuggangrep.

Art og sort

Vi har inntrykk av at forgrøde er langt viktigere enn art-og sortsvalg. Et inntrykk er likevel at Kuban ser ut til å ha klart seg bedre enn Ellvis, og rughveten (alle sorter) er mer skadd av snømugg enn høsthvete .Jordarbeiding ser ut til å ha spilt mindre rolle enn hva vi forventet. Pløying har tidligere gitt mindre snømugg enn høstkorn som er sådd etter harving eller direktesådd. Dette er i hvert fall ikke entydig i år. Vi har sett pløyd åker sterkt skadet av snømugg med direktesådd åker nesten uskadd like ved. Forgrøde er spesielt viktig der deter direktesådd. Direktesådd åker etter høstkorn eller vårhvete, har stort sett gått veldig dårlig.

Såtid

Normalt anbefaler vi å så første uka i september for å få store og kraftige planter om høsten. I år har det som ble sådd sent, klart seg vesentlig bedre mot snømugg enn tidlig sådd åker. Små planter er mer utsatt i tørken vi har nå. Soppsprøyting med Delaro ser ut til å ha hatt svært dårlig effekt. På Romerike ble mange åkre sprøytet, men mange steder er det umulig å se forskjell på sprøyta og usprøyta. Dette er sterkt i kontrast til tidligere erfaring med sprøyting mot snømugg.

Det første bildet nederst i saken er fra et forsøksfelt med soppmidler i 2003 med svært god effekt av flere soppmidler.

Smitte via såkornet

Snømugg kan smitte via såkornet. Såfrø blir normalt ikke sjekket for smitte av Microdoccium. Noen steder ser det ut som det er forskjell på ulike såkornpartier.

Det andre bildet nederst i saken viser innkjøpt Ellvis (såkorn fra 2017) til venstre i bildet, med stor utgang av snømugg. Til høyre har bonden sådd med eget såkorn fra 2018 av Kuban. Her er det bare små flekker med snømugg. Såkorn fra 2018 ser ut til å ha vesentlig mindre smitte enn Ellvis fra 2017.

Andre årsaker til utvintring

Oppfrysing: Kaldenetter, sol om dagen har resultert i oppfrysing av høstkornplantene. Siltig jord er mest utsatt. Grunn såing øker risikoen for skade av oppfrysing.

Kvelning – drukning: Særlig i forsenkninger ser vi at det har blitt stående vann i perioder, og plantene dør av luftmangel. Mest utsatt på dårlig grøfta areal, og i snørike områder.

Uttørking: Tørt vær så langt i april gjør at plantene ikke har fått tak i næring. Plantene lider avtørke og næringsmangel. Små planter er mest utsatt.

Avsluttende kommentar: Mange steder er det vanskelig å finne forklaring på hvorfor resultatet er blitt som det har blitt. Dette gir mistanke om at det kan være andre forhold som vi ikke har oversikt over som er årsak til utvintring.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.