Varme arbeider krever kurs

29.09.2017 (Oppdatert: 18.10.2017) Kari-Anne Aanerud

Betegnelsen varme arbeider brukes om arbeidsoppgaver hvor det benyttes blant annet vinkelsliper og sveiseapparat. De fleste bønder og deres ansatte benytter dette jevnlig i sitt arbeid på gården.

I miljøer hvor brann kan oppstå, må du nå dokumentere godkjent opplæring for å kunne bruke blant annet vinkelsliper eller sveiseutstyr. FOTO: NLR

Fra 1. januar 2016 stiller forsikringsselskapene krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/ eller slipeutstyr, har sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifikatet har en varighet på fem år, før det må fornyes. Varme arbeider som brannårsak Mange branner i landbruket skyldes uforsiktighet og slurv.  De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko dette innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.  Det er viktig å ha fokus på risikovurdering og forebygging samt tilstrekkelig kunnskap og slukkeutstyr dersom et branntilløp likevel skulle oppstå. Varme arbeider kurset setter fokus på disse tingene og gir nyttig påfyll både i forhold til sikkerhet og forebygging.

Kravene fra forsikringsselskapene For å oppfylle sikkerhetsforskriftene må følgende være på plass ved varme arbeider;

• Gyldig sertifikat for varme arbeider utstedt av Norsk Brannvernforening

• Godkjent slokkeutstyr skal være tilstede der slikt arbeid utføres. Minimumskravet er at to 6 kilos pulverapparat med en minimumseffekt på 34A 233B. 

• Arbeidsinstruks/risikovurdering for utførelse av varme arbeider

• Alt brennbart materiale i risikoområdet der arbeidet utføres skal være fjernet

• Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet skal være tettet

• Navngitt brannvakt skal være tilstede under arbeidet og en time etter at arbeidet er avsluttet. Ved lav risiko kan utførende selv være brannvakt.

Kurs i varme arbeider

NLR tilbyr kurs i varme arbeider flere steder. Du finner en oversikt på våre nettsider

Kursinnhold:

• historikk og varme arbeider som brannårsk

• brannteori

• brannslukking med obligatorisk slukkeøvelse

• valg av slukkemidler

• førstehjelp ved brannskader

 

Klikk her for påmelding og mer informasjon om kurs i varme arbeider.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.