Årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving blir i år gjennomført digitalt.

Invitasjon og påmelding er sendt til årsmøteutsendingene.