Les også: «Sår direkte for å høste erfaring | NLR Øst»


Vi ser på:

  • Demonstrasjonsfelt sådd med Horsch Avatar, Amazone Condor, Tume Nova, og Dale Drill.
  • «Karbon Agro» – Driftsmetoden hvor såmaskinene skal passe inn, sammen med fangvekster og variert vektskifte
  • Dyrkingsråd for åkerbønner

Arrangementet er et samarbeid mellom Karbon Agro, Norsk Landbruksrådgiving Øst og NIBIO