Kl. 08.50 Oppmøte Opaker gård, Grue vestside

  • Presentasjon av gårdsdrift og beitestrategi ved Arne Wilhelm Omsted
  • Muligheter med digital inngjerding og erfaringer med Nofence på storfe.
    Ved beitebrukere fra regionen. (Austmarka, Grue og Åsnes Finnskog)
  • Beitedyras påvirkning på skogen. Ved biolog Ellen Svalheim, Nibio.

Kl. 11.00 – 12.00 Felles lunsj på Opaker gård

Kl. 12.00 Avreise til Morttjernsberget, Grue Finnskog.

  • Presentasjon av gårdsdrift og beitestrategi ved beitebruker
  • Tilrettelegging av beitedrift på kommuneskog ved representant fra Grue kommune
  • Digital inngjerding av storfe i rovviltområder
  • Kulturavhengig biomangfold i utmarka. Ved biolog Ellen Svalheim, Nibio
  • Oppsummering og servering av rømmegrøt, spekemat og kaffe

Det er mulig å melde seg på bare deler av dagen.

Arrangeres i samarbeid med Kongsvinger kommune, Grue kommune, Eidskog kommune.

Kommunelogoer nord