Opplegg

Vi tilbyr to like kurs hver med varighet på 5 timer. Man kan melde seg på et fysisk kurs eller følge kurset over Internett.

Kurset arrangeres i Lakselv (Porsanger) 17. september og på Storsteinnes (Balsfjord) 20. september.

Det tas forbehold om begrensinger i henhold til gjeldende smittevernbestemmelser på aktuelt tidspunkt og sted.

Tema

1. Behov for oppgradering av husdyrfjøs (markedsutsikter, myndighetskrav, ressursforvaltning, lønnsomhet, dyrevelferd og arbeidsmiljø)

2. Begrensinger i typiske bygninger. (Konstruksjoner, virkemåte og tålegrense. Oversikt over belastninger og tiltak samt myndighetskrav.)

3. Muligheter i typiske bygninger. (Bruksformål: hovedvekt på tradisjonell drift og alternativ landbruksdrift. Andre emner: smittesluser, behandlingsbinger, dyreflyt, utbedring av konstruksjoner, tilpasset mekanisering, miljø og opplevelsesverdier, investeringskostnader.)

Kurset er utviklet i samarbeid mellom NLR Nord Norge, Tana vgs. og Senja vgs.

Kursavgift

Kr 300,- Kurs med fysisk oppmøte inkl. lunsj

Kr 100,- Nettkurs

Kursprogram kommer i god tid før første dag.

Påmelding

Påmeldingsfrister

Fysisk møte: senest 15.09.21

Nettkurs: senest 16.09.21


Pris

Kr 300,- Kurs med fysisk oppmøte inkl. lunsj

Kr 100,- Nettkurs

Program