Ønsker du å lære mer om jorda di? I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Øst arrangerer Indre Østfold kommune fagmøte om jord, hvor du kan lære mer om jordhelse og jordliv.

Tid: 27. oktober 2021 – kl. 15 – ca. 17.

Sted: Olberg camping hos Per og Ole Haakaas, Sandsveien 4, 1860 Trøgstad

Parkering på campingplassen.


Temaer for fagmøtet:

  • Jordlappen light
  • Fangvekster
  • Jordhelse og jordpakking
  • Redusert jordarbeiding – erfaringer og muligheter


Kurset holdes av Norsk Landbruksrådgivning ved Else Villadsen og Inga Holt.

Det blir ute på jordet, kle deg etter vær og føre! Muligheter for å trekke inn dersom det blir behov.

Det er ingen kostnad, men vi må ha påmelding innen 22. oktober.