Onsdag 20. oktober kl. 18.00-20.00 inviterer vi våre medlemmer til nytt kurs om Skifteplan mobil.

Dette vil foregå på Teams. Kurset er gratis, og du deltar ved å trykke deg inn på linken på oppsatt tidspunkt (den gule knappen i toppen).

Det vil bli en innføring i hvordan komme i gang og hva man kan bruke det til.

Siden det er jordprøvesesong nå, vil koordinatfesting ved hjelp av Skifteplan mobil være et av temaene.

Det er Inge Kvalsund fra Agil Kompetanse/ Skifteplan som holder kurset, mens Bjørn Inge Rostad fra oss kommer med innspill underveis.

Skifteplan Mobil er et tilleggsprogram til Skifteplan. Du må enten ha Skifteplan selv eller at vi i NLR har det og lager gjødselplan for deg. Det du registrerer på Skifteplan Mobil synkroniseres mot din gjødselplan i Skifteplan uansett om den er hos din rådgiver eller hos deg selv.

Med Skifteplan mobil kan du registrere jobben du gjør i det øyeblikket du gjør den på jordet. I Skifteplan mobil får du tilgang til dine skifter, kart og gjødselplan med oppgaver som skal gjøres. Når du har utført en jobb kan du enkelt legge til hva du har utført.

Du kan for eksempel registrere:

  • Gjødsling; Mineralgjødsel/Husdyrgjødsel
  • Kalk
  • Plantevern (gir deg en godkjent plantevernjournal)
  • Såmengde
  • Arbeid
  • Avling/Høsting
  • Jordprøvepunkter

(PS! Vi logger oss på 15 minutter før, dersom du trenger assistanse med Teams.)