Vert: Håkon Huseby.

Tema er fangvekster og jordhelse.