Påmelding

Program

Kl. 09.00

Via Teams på storskjerm:

Regelverk ved beiting med storfe i rovviltsoner
v/ Britt Helen Villand Lindheim, veterinær og fagrådgiver beitedyr for
Mattilsynet avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres
Kl. 09.30Datagrunnlaget for utmarksbeitebruken i Glåmdalsregionen
v/ Tordis Fremgården, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet
Kl. 10.10Storfebeiting i rovviltsona – erfaring fra beitebrukere
Lill Bredvold, Åsnes Finnskog
Anne Dieset, Deset i Åmot
Arne og Thorbjørn Sund, Grue Finnskog
Kl. 11.00Storfebeiting og rovvilt – adferdsmønster på ulv og bjørn
v/Barbara Zimmermann, forsker ved Høgskolen i Innlandet
Kl. 11.30Grenseviltprosjektet
v/Barbara Zimmermann, forsker ved Høgskolen i Innlandet
og Pia Knøsen Lund, viltforvalter Våler og Åsnes kommune
Kl. 12.00SNO sin rolle
v/Simon Bredvold, Statens naturoppsyn
Ca. kl. 12.30–13.30
Felles lunsj

Arrangementet er en del av prosjektet Økt kunnskap om utmarksbeite.