Som ny fruktdyrker er det mye å sette seg inn i. Først med planlegging av felt, valg av sorter og bestilling av utstyr. Deretter skal trærne gjødsles, vannes og skjæres på riktig måte, og skadegjørere skal bekjempes. For å gi nye fruktdyrkere en god start har vi laget et nybegynnerkurs som tar for seg problemstillingene man møter på som ny dyrker.

Kurset er lagt opp felles for alle fruktslag, men dag 4 er delt opp i ulike kulturer. Dag 5 vil nok også deles opp i kjernefrukt og steinfrukt.

Kurset passer for de som allerede har bestemt seg for å plante frukt, og de som har plantet i løpet av de siste årene. Går du derimot og lurer på om frukt er noe for deg, anbefaler vi i heller en informasjonskveld om fruktdyrking som vil bli annonsert senere i høst.

Fruktblomstring Gravenstein Nornes

Tidsrom: 18. okt-6. des, 5 samlinger på Teams.

Tid: ca. 2,5 timer per økt inkl. spørsmål. Dag 4 er 4 timer, men oppdelt i kulturer.

Pris: 2000 kr for medlemmer i NLR, 3000 kr for andre.

Målgruppe: Personer som skal plante frukt i 2022 eller som har plantet i løpet av de siste par årene.

Kursholder: Fruktrådgiverne i NLR Vest

Kontaktperson: Stine Huseby, 48040498, stine.huseby@nlr.no

Annet: Utvikling av kurset er støttet av Vestland Fylkeskommune.

Kursplan

Dag 1 – 18. okt kl. 19:00

1) Introduksjon, presentasjon av deltakerne, årshjul for fruktdyrking, arbeidstopper, økonomi

2) Valg av felt, plassering, forberedelser på arealet, sortsvalg, plantebestilling, behov for arbeidshjelp og utstyr

Dag 2 - 1. nov

1) Plantearbeid og oppstøttingssystem, kalking, gjødsling, stell i planteåret, vannbehov, gjødselbehov

2) Høstetidsprøver, kvalitetskrav, høsteteknikk, behov for arbeidskraft

Dag 3 – 15. nov

1) Grunnleggende om skadegjørere, hva er insekt, midd, sopp, virus, bakterier, ugras. Plantevernmidler

2) Sprøyteteknikk, valg av utstyr, riktig innstilling, dekningsgrad

Dag 4 - 29. nov

1) Eple- viktigste skadegjørerne og tiltak

2) Pære - viktigste skadegjørerne og tiltak

3) Plomme- viktigste skadegjørerne og tiltak

4) Morell- viktigste skadegjørerne og tiltak

Dag 5 - 6. des

Beskjæring og tynning - grunnleggende om trær, forming, reaksjoner i treet, behov for tynning, håndtynning, kjemisk tynning

Velkommen til kurs!