NLR Øst i samarbeide med landbrukskontorene i Glåmdalen, inviterer til informasjonsmøte på nett om klimakalkulator og klimatiltak på potet og korn.
Tirsdag 18 januar kl.18-21
Åpent for alle


Program

Kl. 18.00Velkommen v/NLR Øst.
Kl. 18.05Landbrukets klimaavtale v/Kjersti Rinde Omsted – Styremedlem i Innlandet bondelaget
Kl. 18.15

Kom i gang med klimakalkulatoren v/Benedikte Tveit, NLR Øst

Kl. 18.40Kan solceller sikre et økonomisk grønt skifte? v/Christer Larson, Skarstad Gartneri og Kai Mykkestue, Fjordkraft
Kl. 19.20Klimatiltak og klimarådgiving i planteproduksjonene potet og korn v/Katrine Breifjell og Sølve Stiauren, NLR Øst
Kl. 19.50Tilskuddsordninger til klimatiltak; RMP Kommunenes klima og handlingsplaner v/Landbrukskontorene i Glåmdalen.
Kl. 20.20Søkertips – tilskudd og finansieringsordninger i Innovasjon Norge v/Tom Arild Fredriksen, Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge


Møtet er delfinansiert av Statsforvalteren i Innlandet med midler fra Klima og miljøprogrammet.