NLR Nord Norge inviterer til markdag tirsdag 24. mai kl. 11:00-14:00 om drenering i jordbruket. Åpent arrangement for gårdbrukere, eiere av landbrukseiendommer og evt. andre interesserte. Oppmøte på Sletten Gård i Utskarpen.

Tema

  • Dreneringsfaglig info ved Are Johansen, NLR Nord Norge
  • Litt info om landbrukets påvirkning på vannmiljøet ved Kristin Brekke Klausen,
    som er vannområdekoordinator Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde
  • Servering av kaffe m.m.

Arrangementet planlegges med mest mulig tid utendørs avhengig av værforhold. Det blir besiktigelse av drensrør med avløp til Daloselva ved bruk av grøftekamera.

Kontaktperson

Gunnar J. Forbord, tlf. 992 40 863, e-post: gfo@nlr.no

IMG 9793
Velkommen til markdag på Sletten gård i Utskarpen! Foto: Ingvild Melkersen