Det blir harvedemo fredag 19. august klokken 10:00-14:00. Arrangementet blir i åkerstubben til Casper Hoelstad, like ved Felleskjøpet Holstad, Åsveien 285, 1400 Ski. Planen er å vise fram og prate om ulike typer kultivatorer og harver som kan kjøres i stubben om høsten etter tresking. Vi er i kontakt med flere maskinforhandlere om hvilket utstyr de kan stille med. Det blir også noen små faglige innlegg.

Mer informasjon i Plantenytt korn.