Velkommen til markdag der vi ser på potetsorter fra visningsfelt i samarbeid med NORGRO, og snakker om annet aktuelt i åkeren. Det blir kaffe og enkel servering innendørs.