NLR Øst og NIBIO inviterer til markvandring med tema dyrking av økologisk høstraps.

- Økologisk høstrapsåker

- Tresking av raps

- Dyrking fra jordarbeiding til høsting

- Lønnsomhet

Gårdbruker Thorbjørn Lund og rådgiver Bjørn Inge Rostad deler erfaringer.

Enkel servering, vel møtt!

Arrangementet er støttet av prosjektet Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin (NØFF) finansiert av Landbruksdirektoratet.