Den årlige rundturen på forsøksfelt på Romerike blir den 16. august kl.1700-2030. Oppstart blir på Grønt Fagsenter Hvam, der vi har flere felt i gangavstand, deretter kjører vi innom flere forsøksfelt med korn og oljevekster. Hele programmet kommer i neste plantenytt.