Møtet er dessverre avlyst grunnet for få påmeldte.Arrangementene er gratis.

Lunsj inngår i fysiske møter alle dager.


Program mobiliseringmøter:

Kl. 11.00 - 11.10 Velkommen - introduksjon

Kl. 11.10 - 11.30 Tilgang på jord – jordleie og driveplikt

v/Statsforvalteren Troms og Finnmark

Kl. 11.30 - 12.00 Økonomirådgivning, rådgivningstilbud

v/økonomirådgiver TINE/ NLR Nord Norge

Kl. 12:00 - 12.30 Krav 2024/2034. Bygningseksempler, kostnader, rådgivningstilbud

v/bygningsrådgiver NLR Nord Norge/ TINE

Kl. 12:30 - 13:00 Lunsj

Kl. 13:00 - 13:30     Tiltak på små og mellomstore bruk – tilbud og viktige aspekter

v/Innovasjon Norge

Kl. 13:30 - 13:45     Tiltak på små og mellomstore bruk – tilbud og viktige aspekter

v/Sparebanken Nord Norge

Kl. 13:45 - 14:15    Erfaringer fra en gårdbruker i prosess

Kl. 14:15 - 14:30 Spørsmål, innspill og avslutning.

Påmelding