Lær om korleis ein kan bygge opp mold i jorda og la mikroorganismane jobbe for deg. Høyr om erfaringar frå bønder som har testa ut regenerative metodar.

Arrangørar er Statsforvaltaren i Rogaland, Økologisk Rogaland og NLR Rogaland, med støtte frå Rogaland fylkeskommunen sine RK-midlar.


Påmelding innan 2/10.