Klumprot på kålvekster er et økende problem. Ann-Charlotte Wallenhammar fra Hushållningsselskapet og Sveriges Lantbruks Universitet i Sverige, har jobbet med klumprot i mange år, og oppdaterer oss på klumprotorganismens livssyklus, mulige tiltak og muligheter for bekjempning.

Klikk her for å koble deg til møtet

Klumprot