Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er:

  • har vært på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Priser

Kurset koster 2000 kr dersom du er medlem hos oss. For ikke-medlemmer er prisen 3000 kr

Informasjon om kurset

Gnagerkurs
Foto: åsmund Langeland