Vi har godkjente kontrollører som sjekker dine brannslukningsapparater.

Alle brannslukkere skal kontrolleres årlig av en kompetent person med grønt sertifikat. Kravet gjelder alle gårder/bedrifter jf. Forskrift om brannforebygging, gjengitt i KSL. Kontrollen utføres etter NS 3910 og 671-3.

Er produksjonsdatoen for apparatet mer en 10 år for pulver/Co2 og 5 år for skum/vann må apparatet ha service. De må altså da på service før de kan godkjennes.

Priser

Medlemspris, per slokkeapparat kr 90,- (ved kontroll av over 10 apparater, per stk kr 85,-)

Ikke medlemmer, tillegg på 25 %

Oppmøtepris, reiseutjevning uavhengig av avstand kr 840,-

Du blir uansett fakturert for det antall apparater som settes frem til kontroll, uavhengig om de godkjennes eller ikke.