Grønt skifte i landbruket er et hett tema. Biogassproduksjon er beskrevet i to satsingsområder i «Landbrukets klimaplan 2021-2030», utgitt av Norges Bondelag. Klimaplanen beskriver veien til å kutte ned klimautslippet fra landbruket med ca. 5 mill CO2-ekvivalenter.

Satsingsområde 5 og 6 i klimaplanen beskriver gårdsbiogassanlegg og levering av husdyrgjødsel som sentrale klimatiltak.

Vi inviterer til interessemøte «Landbruk, fornybar energi og klimasmarte løsninger»

Tid: Fredag 24. mars, kl. 10.30-14.00

Sted: Byporten - Fridtjof Nansens vei 11 i Bodø (kontorbygget til Statsforvalteren i Nordland i krysset mot Olav V gt.)

Arrangører: Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge i samarbeid med Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune

Program

Kl. 10.30-10.35 Velkommen v/Anne Marit Isachsen

Kl. 10.35-10.45 Nordland Fylkeskommunes rolle i Bioenergisatsingen i Nordland, støtteordninger, v/Håkon Renolen

Kl. 10.45-11.00 Bioenergistrategi for Nord-Norge, «Grønn varme i nord», Statsforvalteren v/Signe Pedersen

Kl. 11.00-12.00 Norsk Landbruksrådgiving v/Wolfgang Dohrn *

  • Gårdsbasert biogassproduksjon
  • NLR sin satsing på fornybar energi
  • Biorest som gjødsel

Kl 12.00-12.30 Varm lunsj

Kl 12.30-14.00 Fortsettelse program m/Wolfgang Dohrn

Påmelding

Påmelding til Anne Marit Isachsen, tlf 913 20 731, e-post ami@nlr.no

Først til mølla prinsippet gjelder, begrenset antall plasser

*Wolfgang Dohrn jobber i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge og tilbyr rådgivingstjenester innen fornybar energi spesielt rettet mot biogassproduksjon.

444
Gårdsbiogass Hoemsnes. Foto: Wolfgang Dohrn, NLR
Skjermbilde 2023 03 03 104354