Lammekongressen er sauenæringas viktigste møteplass. Her møtes sauebønder, fagpersoner og andre aktører i næringa.

Nå ser vi fram til endelig å kunne møtes igjen, og gleder oss til gode diskusjoner, innlegg og erfaringsutveksling om viktige problemstillinger for sauenæringa.

Bak arrangementet står Nortura, Felleskjøpet, Norsk Sau og Geit, Animalia og Norsk Landbruksrådgiving. Sammen har vi jobbet i flere måneder for å få satt sammen et program som skal være relevant og gi faglig påfyll i en krevende tid. Både dyrehelse, økonomi og klima er viktige temaer som har fått søkelys det siste året. I tillegg til resultater fra forskningen vil den praktiske vinklingen, og erfaring fra dyktige sauebønder være en viktig inspirasjonskilde for ny kunnskap.

Lammekongressen samler sauebønder fra hele landet i to hele dager. I tillegg til faglig påfyll gjennom et fullspekket program med søkelys på blant annet avl, fôring, dyrehelse og økonomi vil det også bli rikelig påfyll av inspirasjon, motivasjon og sosialt samvær.

Hold av datoen og spre ordet! Vi gleder oss!